Besplatni programi obrazovanja odraslih u ugostiteljstvu i turizmu od kolovoza 2023. u Opatiji

Autor: Marina Pauletić 12.04.2023

Polaznici će imati priliku stjecati vrijedna znanja i vještine koje će im pomoći da se usavrše i kvalitetom istaknu na tržištu ugostiteljstva i turizma koje neprestano traga za vrhunskim kadrom koji obavlja svoje radne zadatke na visoko profesionalnom nivou.

Opatija - Ugostiteljska škola Opatija najavljuje nove besplatne programe neformalnog obrazovanja za odrasle koji će se od kolovoza održavati u njihovim prostorima.

Polaznici će imati priliku stjecati vrijedna znanja i vještine koje će im pomoći da se usavrše i kvalitetom istaknu na tržištu ugostiteljstva i turizma koje neprestano traga za vrhunskim kadrom koji obavlja svoje radne zadatke na visoko profesionalnom nivou. Opatijska škola ima dugogodišnju tradiciju u obrazovanju, a novi besplatni programi samo su još jedan korak u ostvarenju njihove misije – pružati konkretne i korisne programe za poticanje uspješnih karijera zaposlenika u ugostiteljstvu i turizmu.

Polaznike će stručni predavači s bogatom praksom i kroz zanimljiva predavanja i praktičan rad učiti o ugostiteljskom posluživanju, kuharstvu, rukovođenju u turizmu i jezicima u struci. Na kraju programa polaznici će dobiti potvrdu o završenoj edukaciji.

Moduli su posebno osmišljeni i prilagođeni potrebama modernog tržišta rada.

Polaznik programa može višestruko odabrati module i cjeline unutar modula te pritom nije obavezan upisati sve module i njegove cjeline.

Dostupni moduli i cjeline jesu:
1. Ugostiteljsko posluživanje:
• Bonton u restoranu
• Tehnike posluživanja hrane i pića
• Kave i napitci od kave i čaja
• Bar i barske mješavine
• Somelijerstvo
• Pivarstvo

2. Kuharstvo:

• Priprema i prezentacija jela gostu
• „Basic cuisine“, „Intermediate cuisine“, „Superior cuisine“
• Ručna izrada autohtonih tjestenina
• Mediteranska hrvatska gastronomska baština
• Moderni načini prigotovljavanja jela
• Slastičarstvo

3. Rukovođenje u turizmu:

• Voditelj u gastronomiji
• Hotelsko domaćinstvo
• Recepcijsko poslovanje
• Voditelj u wellness turizmu
• Voditelj u dentalnom turizmu
• Voditelj cateringa

4. Jezici u struci:

• Jezična čajanka
• Zdravstveni turizam
• Hotelijerstvo i turizam
• Ugostiteljski sektor
• Poslovni strani jezik u hotelijerstvu i turizmu
• Hrvatski jezik i povijest za stranice

Tko se može upisati?
Minimalni uvjet upisa završena je osnovna škola, a upisati se mogu svi pojedinci koji žele razviti vještine u ugostiteljstvu i turizmu. Upisi su ujedno i prilika za poslodavce koji žele stručno osposobiti svoje zaposlenike s ciljem poboljšanja kvalitete pružene usluge.

Usmjerenost na praktičan rad i vještine
Programi su osmišljeni s ciljem stjecanja konkretnih vještina pa obiluju praktičnim primjerima koji su odličan putokaz za profesionalnu edukaciju.

Svaki modul traje ukupno 72 sata koji su raspodijeljeni ovisno o potrebama modula. Npr. moduli kuharstva i ugostiteljskog posluživanja podijeljeni su svaki na 24 sata teorijske nastave i čak 48 sati praktičnog rada.

Interaktivne metode učenja i moderna oprema
Prilikom provedbe modela za polaznike koristit će se verbalne i vizualne metode, metode demonstracije, dijaloga, rješavanja problema i predavačke metode, a za određene cjeline koristit će se tehnologije virtualne stvarnosti (VR). Polaznici će učiti kroz individualan rad, rad u paru ili grupi te istraživački rad.

Svi moduli održavat će se u učionicama Ugostiteljske škole Opatija. Učionice su opremljene potrebnom školskom opremom, suvremenim nastavnim sredstvima i didaktičkim materijalima.

Ovisno o modulu, rad će se održavati i u praktikumu za kuharstvo, koji je opremljen namirnicama, strojevima i tehničkim uređajima, u praktikumu za recepcijsko poslovanje ili u praktikumu ugostiteljskog posluživanja s modernom opremom. Program jezika u struci održavat će se u kabinetu stranog jezika uz mogućnost korištenja audiovizualne tehnologije kao i informatičke opreme kako bi se mogle izvoditi simulacije komunikacijskih situacija. Uzimajući u obzir potrebe polaznika koji rade, nastava će se održavati u popodnevnim satima.

Za sve programe neformalnog obrazovanja izrađen je i poseban priručnik za polaznike, a svakom polazniku nakon uspješno završene cjeline programa izdaje se potvrda o sudjelovanju i uspješno završenoj edukaciji.

Prvi upisi u kolovozu
Program se organizira u sklopu projekta RCK recept koji je započeo 1. travnja 2020. godine, a traje do 1. prosinca 2023. godine. Cilj je Projekta uspostaviti programske i kadrovske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u sklopu Ugostiteljske škole Opatija kao centra izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru ugostiteljstvo i turizam.

Projekt je financiran bespovratnim sredstvima u iznosu od 7.788.588,48 € iz Europskog socijalnog fonda u okviru

Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Prvi upisi mogući su u kolovozu, a za dodatne informacije posjetite i pratite RCK Recept na društvenim mrežama ili službenoj web stranici projekta www.rck-recept.hr.

Više sa portala poduckun.net ...