Ciklus javnih predavanja o aktualnim pravnim temama: „Što treba znati o ugovoru o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju?“

Autor: Marina Pauletić 25.04.2024

Foto: ilustracija

Ulaz na predavanje je slobodan.

Opatija - U opatijskoj Villi Antonio u ponedjeljak, 29. travnja s početkom u 17:00 sati održat će se predavanje na temu: „Što treba znati o ugovoru o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju?“. Na ovom događaju u ulozi predavačice sudjelovat će prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača.

Ulaz na predavanje je slobodan.

Riječ je o događaju iz ciklusa javnih predavanja koje pokreće Jean Monnet Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija kojem je cilj građanstvu i najširoj zajednici približiti pojedine pravne teme koje su u određenom trenutku aktualne i bude interes javnosti. Na ovom će se predavanju sumirati izmjene koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, a u vezi s ugovorom o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Naglasak će biti na poboljšanju položaja primatelja uzdržavanja. Osim toga, razmotrit će se postoji li kontrola izvršavanja obveza preuzetih ugovorima.

Ukratko o predavačici

Maja Bukovac Puvača redovita je profesorica u trajnom izboru Pravnog fakulteta u Rijeci. Izvodi nastavu na nekoliko kolegija Katedre za građansko pravo na svim studijskim programima Pravnoga fakulteta Autorica je pedesetak znanstvenih i stručnih radova i dva sveučilišna udžbenika, mentorirala je preko sto dvadeset završnih i diplomskih radova, te jednu doktorsku disertaciju. Članica je Uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Rijeci, Hrvatske udruge za poredbeno pravo, Zavoda za Građansko pravo, Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Sveučilišnog Povjerenstva „Aleksandar Abramov“, te predsjednica Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta u Rijeci.

Više sa portala poduckun.net ...