Članovi HGSS stanice Rijeka sudjelovali u vježbi "Potres 2022." u Šapjanama

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 02.12.2022

Članovi HGSS stanice Rijeka su u sklopu vježbe u suradnji s dva člana HGSS stanice Delnice izveli vježbu postupanja u postupku spašavanja s visokih objekata, odnosno spašavanja s dalekovoda.

Rijeka - U subotu, 15. listopada četiri člana HGSS stanice Rijeka sudjelovala su u vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko – goranske županije „Potres 2022.“ Vježba je održana u Šapjanama, u Centru za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije.

Cilj vježbe je provjera usklađenosti planskih dokumenata iz sustava CZ koji definiraju zadaće operativnih snaga sustava CZ koje djeluju u slučaju potresa, odnosno provjera efikasnosti reagiranja i koordiniranja djelovanja zajedničkog postupanja operativnih snaga iz sustava CZ PGŽ-a u slučaju izvanrednog događaja uzrokovanog potresom.

U vježbi su sudjelovali predstavnici Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Policijske uprave Primorsko – goranske, Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, Društvo Crvenog križa Primorsko – goranske županije, Specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko – goranske županije za traganje i spašavanje iz ruševina, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije te ravnateljstva civilne zaštite te HGSS stanice Rijeka i stanice Delnice.

Članovi HGSS stanice Rijeka su u sklopu vježbe u suradnji s dva člana HGSS stanice Delnice izveli vježbu postupanja u postupku spašavanja s visokih objekata, odnosno spašavanja s dalekovoda. Uz navedeno, članovi su u vježbi sudjelovali kao markiranti, članovi komunikacijskog centra te članovi stožera.

Više sa portala poduckun.net ...