Dječji vrtić Viškovo: Počinju prijave za upis djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Autor: Andrea Načinović 11.05.2022

skola,_djeca

Prijava se boduje na temelju dostavljene dokumentacije pa iz vrtića apeliraju na roditelje da obavezno dobro provjere da li su učitali sve tražene dokumente.

Viškovo - Dječji vrtić Viškovo objavio je natječaj za upis djece u cjelodnevni redoviti jaslički program za pedagošku godinu 2022./2023. Na osnovu podnesenih zahtjeva za nastavak korištenja usluga za djecu koja već pohađaju Dječji vrtić Viškovo utvrđeno je da su za sljedeću pedagošku godinu popunjeni svi kapaciteti vrtićkog programa u matičnom objektu u Viškovu kao i u područnom objektu u Marčeljima. Za upis djece u jaslički program za sljedeću pedagošku godinu preostala su 52 mjesta

„Prijave za upis djece u jaslički program Dječjeg vrtića Viškovo ove se godine, po prvi put, provode isključivo putem aplikacije e-Upisi, dostupne na portalu e-Građani. Provodit će se u razdoblju od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine. Implementacijom ove usluge roditeljima želimo osigurati što jednostavniji i napredniji sustav za prijavu upisa djeteta u vrtić. Aplikaciju e-Upisi razvio je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, a njezina je velika pogodnost što prijavu za upis roditelji mogu poslati iz vlastitog doma. Kako bi roditelji spremno dočekali upise, molimo ih da provjere valjanost svojih vjerodajnica za pristup portalu e-Građani.“, ističe ravnateljica Dječjeg vrtića Viškovo Ingrid Lončarić.

Aplikaciji e-Upisi moguće je pristupiti putem poveznice https://vrtici.e-upisi.hr/ na kojoj se nalaze i upute za korištenje sustava. Jedna od prednosti sustava e-Upisi jest povezanost s državnim servisima, odnosno mogućnost pribavljanja dijela potrebne dokumentacije za prijavu upravo putem sustava e-Građani. Popis obvezne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Viškovo. Prilikom kreiranja i predaja e-Prijave roditelj nije dužan ispuniti inicijalni upitnik u sustavu e-Upisa. Prijavi se obvezno mora priložiti potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu. Samo iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem aplikacije, prijavu u njegovo ime može podnijeti administrator vrtića.

Prijava se boduje na temelju dostavljene dokumentacije pa iz vrtića apeliraju na roditelje da obavezno dobro provjere da li su učitali sve tražene dokumente. Roditelji imaju mogućnost ponovno pristupiti aplikaciji e-Upisi od 23. svibnja do 03. lipnja 2022. godine i provjeriti trebaju li svojoj prijavi dodati neki dokument koji nedostaje.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 01/6661 555, 051/256-844, e-mail adresu: helpdesk@carnet.hr ili vrtic-viskovo@vrtic-viskovo.hr te na internetskoj stranici www.vrtic-viskovo.hr.

Odluka o privremenim rezultatima upisa bit će objavljena 06. lipnja 2022. godine na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Dječjeg vrtića Viškovo. Roditelj ima pravo na pismeni prigovor na privremenu odluku u dijelu koji se odnosi na podnesenu prijavu u roku od 3 dana od objave privremene odluke. Prigovor se u pravilu dostavlja u pisanom obliku, putem elektroničke pošte.

Nakon donošenja odluka po prigovorima utvrđuje se konačna lista. Prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovni program, roditelj je obvezan potpisati ugovor te obaviti inicijalni razgovor uz prisutnost djeteta. Nakon potpisa ugovora i predaje Zahtjeva za sufinanciranje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo, djeca počinju pohađati vrtić od 01. rujna 2022. godine, kada i počinje pedagoška 2022./2023. godina.