Draški vijećnici jednoglasno izglasali proračun

Autor: Marina Pauletić 28.12.2022

U sklopu projekta Urbane aglomeracije izgradit će se tri tematska dječja igrališta u Mošćenicama, Brseču i Trebišću te će se urediti tri interpretacijska centra na istim lokacijama.

Mošćenička Draga – Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Mošćeničke Drage, draški su vijećnici jednoglasno podržali proračun za sljedeću godinu. Iznos realnog proračuna Općine je 20 milijuna kuna, a kada se pribroje kreditna zaduženja za groblje te očekivana sredstva Europske unije proračun je „težak“ 52 milijuna kuna u projekciji za tri godine. Izgradnja reciklažnog dvorišta, prva faza izgradnje pristupne ceste za Sveti Ivan, izgradnja ugibališta ispred osnovne škole, proširenje dječjeg igrališta na plaži Sipar te proširenje groblja u Brseču kapitalne su investicije u 2023. godini. Radi proširenja groblja Općina se može kreditno zadužiti za 5 milijuna kuna.

„Nastojat ćemo pokrenuti i ulaganje u kanalizaciju na području Svetog Petra i u vodoopskrbni sustav Gornjeg Kraja i Svetog Petra, što bi se trebalo realizirati pod kapom i u suradnji s Liburnijskim vodama. I dalje ćemo raditi na razvoju golf projekta u Brseču, razvoju turističke zone Sveti Ivan, ići ćemo i u pete izmjene prostornog plana, projektirat ćemo lukobran i naravno dio novca osigurati za uređenje nerazvrstanih cesta, pripremu turističke sezone… Prijavit ćemo se na EU fondove i projekt uređenja šetnice, naš lunogmare od Svetog Ivana do centra Mošćeničke Drage, vrijedan 17 milijuna kuna“, kazao je načelnik Općine Mošćenička Draga, Riccardo Staraj.

U sklopu projekta Urbane aglomeracije izgradit će se tri tematska dječja igrališta u Mošćenicama, Brseču i Trebišću te će se urediti tri interpretacijska centra na istim lokacijama. Uložit će se u crkvicu Svetog Sebastijana u Mošćenicama te će se investirati u drugu fazu uređenja područne škole te će se izgraditi javni sanitarni čvorovi u Brseču i Mošćenicama.

Što se tiče sredstava za odgoj i obrazovanje, osigurana su sredstva u iznosu od gotovo 2 milijuna kuna. Općina će nastaviti sa sufinanciranjem pokaznih karata, radnih bilježnica, stipendija te produženog boravka. Sredstva izdvojena za kulturu iznose 7,5 milijuna kuna, a najveći će dio biti utrošen na dva EU projekta: „Povežimo se s baštinom“ i „Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine“. Za javnu rasvjetu i održavanje javnih površina izdvojit će se 1,7 milijuna kuna, a dodatna ulaganja i otplata kredita za nerazvrstane ceste stajat će 5,7 milijuna kuna. Za gospodarenje otpadom osigurano je 5,5 milijuna kuna, dok je najveći iznos – 9 milijuna kuna – osiguran za proširenje groblja.
Za vatrogastvo je izdvojeno 920.000 kuna, a za javni prijevoz 827.000 kuna. Sport će dobiti 285.000 kuna, za programe socijalne skrbi osigurano je 211.000 kuna, dok će programi u zdravstvu dobiti 529.000 kuna. Programi u turizmu imat će 350.000 kuna, dok će projekt „Adrilink“ koji se financira iz EU fondova dobiti malo više od pola milijuna kuna. U draško pomorsko dobro i pripremu dokumenata uložit će se pak oko 1,2 milijuna kuna

Više sa portala poduckun.net ...