Festival čokolade prebacuje se u studeni koji će postaje ''Slatki mjesec“

Autor: Nikola Cvjetović 23.03.2022

U razdoblju 1. siječnja do 22. ožujka ove godine ostvareno je gotovo 100.000 noćenja, odnosno 10% više u odnosu na pretpandemijsku 2019. g., što daje osnova za nastavak gradnje ambicija i planova prema kojima će se 2022. još više približiti rekordnoj 2019. godini s očekivanih više od 1 milijun noćenja.

Opatija - Na 7. sjednici Skupštine TZG Opatija održanoj danas u opatijskom hotelu 4 opatijska cvijeta, usvojeno je Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i Financijsko izvješće TZ grada Opatija za 2021. g. U razdoblju 1. siječnja do 22. ožujka ove godine ostvareno je gotovo 100.000 noćenja, odnosno 10% više u odnosu na pretpandemijsku 2019. g., što daje osnova za nastavak gradnje ambicija i planova prema kojima će se 2022. još više približiti rekordnoj 2019. godini s očekivanih više od 1 milijun noćenja.

Usvojene su i 1. izmjene Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2022. g. prema kojima očekivani prihodi iznose 7,6 milijuna kuna, što je 17% više u odnosu na ostvarenje 2021. g. i 13% više od plana 2022. g. Organizacija kvalitetnih turističkih događanja i dalje su u fokusu aktivnosti TZ grada Opatija i cilj je da postanu sve važniji čimbenik u stvaranju motiva dolaska turista u destinaciju tijekom cijele godine. Opatija je već poznata u Hrvatskoj, ali i šire po svojim velikim događanjima i etabliranim manifestacijama poput RetrOpatije i Adventa te Balinjerade koja će ove godine dobiti svoje ljetno izdanje 11. lipnja. Najavljena je promjena održavanja termina Festivala čokolade i to iz prvog vikenda prosinca u termin od 11. do 13. studenog, a cijeli mjesec studeni postat će „Slatki mjesec“.

Skupština TZ grada Opatija imenovala je novu članicu Turističkog vijeća Sandru de Jong, predstavnicu iznajmljivača obiteljskog smještaja uz posebnu zahvalu Abiju Shalabiju, koji je do sada obnašao dužnost člana Turističkog vijeća opatijske turističke zajednice.

Više sa portala poduckun.net ...