[FOTO] Završeni radovi na vodospremi VS „Orljak“ - Dogradnjom i rekonstrukcijom povećana zapremina s 200 na 1000 m3

Autor: Nikola Cvjetović 11.08.2022

vodosprema_orjak_2022_rekonstrukcija__6_

Iskorištena je prilika sufinanciranja projekata za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture te su za potrebe vodoopskrbe i odvodnje na Liburnijskom području provedeni projekti u vrijednosti od oko 37 milijuna kuna, istaknuto je na tiskovnoj.

Matulji - Krajem lipnja završeni su radovi na dogradnji i rekonstrukciji vodospreme VS „Orljak“, te je time uspješno zaključen ciklus od pet projekta sufinanciranih kroz program Europskih fondova ruralnog razvoja koje su Liburnijske vode provele u suradnji s jedinicama lokalne samouprave predstavio je na današnjoj tiskovnoj konferenciji direktor Liburnijskih voda Ervino Mrak i načelnik općine Matulji Vedran Kinkela.

vodosprema_orjak_2022_rekonstrukcija__3_

Liburnijske vode su, uz suradnju s Općinom Matulji, kandidirale projekt dogradnje i rekonstrukcije vodospreme VS „Orljak“ na području naselja Rukavac u listopadu 2018. godine na natječaj za dodjelu sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. Mjere Ruralnog razvoja su namijenjene za unapređenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

vodosprema_orjak_2022_rekonstrukcija__2_

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi oko 7,8 milijuna kuna. Vrijednost izgradnje i dio općih troškova od oko 6,3 milijuna kuna sufinancira se iz Mjere M07 putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gdje su EU sredstva u iznosu od 85%, a sredstva Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 15%. Preostali iznos odnosi se na PDV i neprihvatljive opće troškove koje sufinanciraju Liburnijske vode.

vodosprema_orjak_2022_rekonstrukcija__4_

Radove na dogradnji i rekonstrukciji vodospreme VS „Orljak“ izvela je Vodogradnja d.o.o. Kukuljanovo, dok je stručni nadzor nad radovima obavljao Opatija Projekt-Hidro d.o.o. iz Opatije. Sa radovima se započelo krajem siječnja 2021 godine, a radovi su završeni krajem svibnja ove godine. Vodosprema Orljak je jedan od ključnih objekata vodoopskrbnog sustava kojim upravljaju Liburnijske vode, njenom dogradnjom i rekonstrukcijom povećala joj se zapremina s 200 na 1000 m3 te se time osigurava kontinuirana i sigurna vodoopskrba cijelog područja Općine Matulji, kao i poboljšava funkcioniranja cjelokupnog Liburnijskog vodoopskrbnog sustava, a uz implementaciju u sustav daljinskog upravljanja i bolju iskoristivost vode s vlastitih izvora.

vodosprema_orjak_2022_rekonstrukcija__1_

Uz ovaj projekt do sada je financiranjem iz Europskog fonda ruralnog razvoja na području Općine Mošćenička Draga izgrađena crpna stanica Sveti Petar te kanalizacijska mreža i vodovodni cjevovodi na području naselja Brseč, na području općine Lovran izgrađen je sustav vodoopskrbe u naselju Kali, te na području Grada Opatije vodosprema Poklon. Liburnijske vode i dalje prate trendove povlačenja sredstava iz fondova Europske unije, te je uz navedene završene projekte trenutno u realizaciji projekt izgradnje sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana sufinanciran iz Nacionalnog plan Oporavka i otpornosti u vrijednosti oko 9,2 milijuna kn. U pripremi su još dva projekta (na području Grada Opatija i općine Mošćenička Draga) koji se nalaze na inicijalnoj listi prihvatljivih projekata za sufinanciranje iz istog programa u vrijednosti oko 10 milijuna kuna te se njihova prijava na sufinanciranje planira tijekom rujna ove godine. Važno je naglasiti da sve projekte, pa i one financirane iz Europskih fondova Liburnijske vode uspješno provode potpuno samostalno vlastitim kadrovima.

vodosprema_orjak_2022_rekonstrukcija__5_

Također, putem europskih fondova planira se i financiranje projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“ koji pokriva područje Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, te djelomično područje Grada Kastva, a ukupna vrijednost projekta iznosi više od 700 milijuna kuna.