Fotonaponska elektrana na zgradi Centra primarne zdravstvene zaštite Matulji uskoro počinje s radom

Autor: Marina Pauletić 19.04.2024

Izgrađenom fotonaponskom elektranom planirana je godišnja proizvodnja električne energije od 63.193,10 kWh.

Matulji - Završen je projekt ugradnje ugradnje fotonaponske elektrane na zgradu Centra primarne zdravstvene zaštite Matulji za koji je Općina Matulji dobila 60% sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak je osiguran iz općinskog proračuna.

Općina Matulji uspješno je aplicirala na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je između Fonda i Općine Matulji zaključen Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije - ugradnje fotonaponske elektrane na zgradu Centra primarne zdravstvene zaštite Matulji. Sukladno potpisanom Ugovoru ukupni prihvatljivi troškovi projekta ugradnje fotonaponske elektrane iznose 79.368,23 eura bez PDV-a u čemu je učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske 47.514,76 eura bez PDV-a, dok preostali iznos snosi Općina.

Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o izvođenju radova s obrtom VEDRI iz Matulja, i to na iznos od 45.405,00 eura, dok je s tvrtkom ITC d.o.o. zaključen ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora. Radovi su uspješno okončani u travnju 2024. godine, te se očekuje izdavanje potvrde o puštanju u trajni pogon fotonaponske elektrane od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Izgrađenom fotonaponskom elektranom planirana je godišnja proizvodnja električne energije od 63.193,10 kWh.

Osim značajnog smanjenja potrošnje električne energije ovaj projekt doprinijet će i smanjenju emisije štetnih plinova.
Nakon cijelog niza uspješno završenih projekata poput energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u Matuljima, objekta Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji, objekta područne škola i vrtića Jušići, zgrade Općine Matulji i drugih, Općina Matulji nastavlja s istim smjerom pa je u planu i energetska obnova Osnovne škola „Drago Gervais“ Brešca. Naime, taj je projekt prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je početkom travnja stigla i odluka Fonda o dodjeli bespovratnih sredstava Općini Matulji u visini od preko 1 milijun eura dok je čitav projekt vrijedan gotovo 2 milijuna eura.

Više sa portala poduckun.net ...