Grad Opatija proglasio sajamske dane za predstojeće razdoblje

Autor: Marina Pauletić 26.10.2023

Foto: arhiva

U sajamske je dane uključen i Advent.

Opatija - U svrhu dodatne turističke ponude sajamskim danima proglašavaju se sljedeći dani:

- 1. studenoga 2023. godine povodom blagdana Svi Sveti,
- od 10. do 12. studenoga 2023. godine za vrijeme trajanja manifestacije Festival čokolade 2023.,
- od 01. prosinca 2023. do 07. siječnja 2024. godine za vrijeme trajanja manifestacije Advent u Opatiji 2023.

Prigodno obavljanje djelatnosti na površinama javne namjene tijekom sajamskih dana obuhvaća isključivo lokacije za koje postoji važeće odobrenje za privremeno korištenje javnih površina u 2023. godini ili koncesijsko odobrenje za 2023. godinu te obuhvaća pružanje usluga ili prodaju proizvoda, odnosno namjenu, za koje je odobrenje izdano.

Čitavu Odluku pročitajte ovdje.

Više sa portala poduckun.net ...