Grad Opatija raspisao Javni poziv – nositeljima stvarnih prava na parkiralištu uz restoran Galeb u Ičićima

Autor: Portal Poduckun 02.12.2023

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura JAVNOG PARKIRALIŠTA – Parkiralište uz restoran Galeb u naselju IČIĆI na dijelu k.č. 718 u k.o. IČIĆI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Opatija - Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018 i 32/2020), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se Javni poziv.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura JAVNOG PARKIRALIŠTA – Parkiralište uz restoran Galeb u naselju IČIĆI na dijelu k.č. 718 u k.o. IČIĆI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.


Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.


Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GRUND d.o.o. za geodetske poslove, Ante Pilepića 1, Rijeka.


Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započet će 05. prosinca 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Matišić Igora, mag. ing. geod. et geoinf (Geo 1508), koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.


Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 08. prosinca 2023. godine godine u vremenu od 9 do 16 sati u poslovnom prostoru GRUND d.o.o. u Matuljima, Dalmatinskih brigada 5.


Dolazak na javni uvid, zainteresirani trebaju najaviti na telefonski broj 098 / 9337 900.

Više sa portala poduckun.net ...