Raspisan Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javne površine radi organiziranja manifestacije “Ljeto na Šporeru 2024.”

Autor: Nikola Cvjetović 13.05.2024

Predmet ovog Javnog poziva je davanje na privremeno korištenje 120 m2 javne površine radi organiziranja manifestacije „Ljeto na Šporeru 2024.“ koja će se održati u Opatiji, na lokaciji Park Sv. Jakova 1, na prostoru ispred umjetničkog paviljona „Juraj Šporer“, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2024. godine.

Opatija - Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 09. svibnja 2024. godine, objavljuje

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javne površine na području Grada Opatije radi organiziranja manifestacije „Ljeto na Šporeru 2024.“

Predmet ovog Javnog poziva je davanje na privremeno korištenje 120 m2 javne površine radi organiziranja manifestacije „Ljeto na Šporeru 2024.“ koja će se održati u Opatiji, na lokaciji Park Sv. Jakova 1, na prostoru ispred umjetničkog paviljona „Juraj Šporer“, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2024. godine.

Natječaj Ljeto na Šporeru 2024

Više sa portala poduckun.net ...