I građani mogu predlagati lokacije: U Veprincu održana rasprava o lokacijama za reciklažno dvorište, kompostanu i azil

Autor: Nikola Cvjetović 14.09.2022

Zaključeno je da su svi građani pozvani da do 30. rujna pošalju prijedloge dodatnih mogućih lokacija uz napomenu da prijedlozi moraju odgovarati zakonskim parametrima

Veprinac - Jučer je u Društvenom domu Janko Gržinić održana rasprava i savjetovanje o Prijedlogu stručne podloge za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Opatije s ciljem određivanja lokacija za reciklažno dvorište za građevni otpad, kompostanu te sklonište za životinje na području Grada Opatije.

Na skupu su sudjelovali gradonačelnik Fernando Kirigin, zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić, predsjednica gradskog Vijeća Neva Slani, članovi Vijeća mjesnih odbora Veprinac-Učka i Poljane, stručne službe Grada Opatije te Katarina Knežević Jurić iz tvrtke Kaina d.o.o., izrađivača stručnog prijedloga za izmjenu Prostornog plana.

Rasprava je organizirana kako bi detaljno informirali javnost o zakonskim obavezama Grada Opatije te kako bi dobili mišljenja i stavove građana o potencijalnim lokacijama za reciklažno dvorište, kompostanu te sklonište za životinje, a svakako s ciljem pronalaženja prihvatljivog rješenja za naše građane. Želimo intenzivirati dijalog s mještanima radi što veće transparentnosti i efikasnosti prilikom odlučivanja o ovako važnim pitanjima za lokalnu zajednicu, a s obzirom na to da nam Zakon i inspekcije hitno nalažu detektiranje adekvatne lokacije, rekao je gradonačelnik Kirigin u uvodnom obraćanju.

Potom je Katarina Knežević Jurić predstavila Stručni prijedlog za izmjenu Prostornog plana i prijedloge mogućih lokacija, uvodno predstavivši zakonske akte na koji nalažu definiranje lokacija. Istaknula je da je potrebna površina za izgradnju reciklažnog dvorišta minimalno 1000 m2 te da reciklažno dvorište mora imate ulaznu zonu s vagom, zonu prihvata otpada, zonu usitnjavanja i zonu skladištenja materijala kojem će ukinuti status otpada kako bi ga mogli koristiti u svrhu posipanja puteva. Dvorište mora imati manevarski prostor za kamione. Površina potrebna za izgradnju kompostane po njenom prijedlogu bila bi oko 7000 m2. Velika površina je potrebna zbog manevarskog prostora tj. zbog mogućnosti prevrtanja i preslagivanja humaka biorazgradivog otpada, dok azil za životinje zahtijeva oko 5000 m2 površine.

Skupu su prisustvovali mještani Veprinca i Poljana koji su iskazali bojazni oko izgradnje ovih objekata u njihovoj bližoj okolici te su dali nekoliko prijedloga drugih lokacija. Zaključeno je da su svi građani pozvani da do 30. rujna pošalju prijedloge dodatnih mogućih lokacija uz napomenu da prijedlozi moraju odgovarati zakonskim parametrima (prijedlozi sukladno Zakonu ne smiju biti u blizini naseljenog područja). Prijedlozi se šalju na e-mail gradonacelnik@opatija.hr

Više sa portala poduckun.net ...