IDS Matulji predlaže kompletnu renovaciju Doma Permani u multifunkcionalan prostor

Autor: Nikola Cvjetović 11.07.2022

- Kandidiranjem Doma Permani na natječaj Nacionalnog programa oporavka i otpornosti omogućilo bi Općini Matulji da po trenutnim parametrima i standardima osvoji veći broj bodova u natječajnom postupku i dobije priliku za sufinanciranje iz EU fondova za rješavanje ovog važnog životnog pitanja naših mještana, istaknuli su iz matuljskog IDS-a.

Matulji - IDS Matulji podržava trenutna nastojanja Općine Matulji u svezi problematike neupisane djece nakon provedenih upisa u programe Dječjeg vrtića Matulji za novu pedagošku godinu 2022/2023. U trenutnoj situaciji podržavamo uređenje dijela Doma Rukavac za potrebe dviju vrtićkih grupa. No, postavlja se pitanje što će u budućnosti donijeti novi upisi i realizacija novih smještajnih kapaciteta za matuljsku djecu.

- Tiskovna konferencija općinskog načelnika od prije desetak dana dala je naslutiti da se ide s kandidiranjem općinskog terena u Rukavcu, prema otvorenom natječaju Nacionalnog programa oporavka i otpornosti i izgradnje novog vrtića (s ukupno 6 vrtićko/jasličkih grupa), čija bi izgradnja koštala po troškovnicima trenutno 30.000.000,00 kn bez PDV-a, no konačna cijena bi u ovim vremenima poskupljenja znatno premašila navedeni iznos i još vise opteretila općinski proračun te nametnula dodatna poskupljenja mještanima naše Općine. S istim otvaranjem novog vrtića u Rukavcu, dovodi se u pitanje prostorom koji vrtić koristi za svoje potrebe u sklopu područne Rukavačke škole, budući da isto povećanje novih vrtićkih kapaciteta, nosi u budućnosti i veći broj školske djece, koju isto negdje treba smjestiti. Stoga, kao i u programu za lokalne izbore 2021., tako i sada, IDS Matulji predlaže kompletnu renovaciju Doma Permani u prostor koji bi bio multifunkcionalan, s prostorom koji bi se iskoristio, sukladno kapacitetu, za potrebe Dječjeg vrti¢a Matulji te osnivanje novih jasličko-vrtićkih grupa. Također, točna je teza da sam prostor Doma u Permanima nije isključivo općinsko vlasništvo, ali vjerujemo da u općinskom proračunu (ili kroz buduće rebalanse proračuna) ima prostora za kupnju dva stambena prostora (50 i 70 m2 u privatnom vlasništvu), koji bi se iskoristili u budućnosti za socijalne potrebe Općine Matulji, ili za prostor koji bi bio Dnevni boravak starijih osoba, predložili su matuljski IDS-ovci. Te dodali da bi velika građevinska površina samog Doma omogućila planiranje prostora za kompatibilne komercijalne aktivnosti čime bi se povećali prihodi općinskog proračuna te konačno osigurala veća isplativost ulaganja.

- Sama veličina prostora, položaj lokacije Doma Permani koji je u blizini svih prometnica, upućuju na to bi uređenjem Doma Permani potaknuli daljnji razvoj okolnih naselja. Sam općinski prostor Doma Permani bi u budućnosti bio neovisan o potrebama osnovne škole, a vjerujemo da bi istim stavljanjem u funkciju samog Doma, cijeli gornji kraj još vise dobio na vrijednosti te bi se otvorila još veća mogućnost da se mlade obitelji u budućnosti nasele u gornje krajeve Općine Matulji gdje je sama cijena stambenog i građevinskog prostora jeftinija nego u dijelovima bližima centru Općine Matulje. U konačnici, kandidiranjem Doma Permani na natječaj Nacionalnog programa oporavka i otpornosti omogućilo bi Općini Matulji da po trenutnim parametrima i standardima osvoji veći broj bodova u natječajnom postupku i dobije priliku za sufinanciranje iz EU fondova za rješavanje ovog važnog životnog pitanja naših mještana, zaključili su iz matuljskog IDS-a.

Više sa portala poduckun.net ...