IDS Matulji: Predlažemo zaokret u politici samih upisa i konačno izgradnju novog vrtića nakon 45 godina

Autor: Nikola Cvjetović 12.06.2023

ilustracija...

- Vrijeme je da Matulji ožive kako se i obećavalo pred izbore 2021. Dosta je parola, neka krampi i bageri počnu delat, poručili su iz matuljskog IDS-a.

Matulji - Upisi u redovite programe Dječjeg vrtića Matulji za novu pedagošku godinu 2023./2024. potvrdili su da u Matuljima ima puno mladih obitelji, ali su i sami rezultati pokazali koliko je nužno ulagati u predškolski odgoj, poručuju iz matuljskog IDS-a čiji članovi kao prvi korak predlažu zaokret u politici samih upisa, a kao drugi konačnu izgradnju novog vrtića nakon 45 godina. Novi bi objekt, ističu, trebao biti racionalno planiran, tako da bude održiv za osnivača te da zadovolji potrebe samih roditelja koji strepe svake godine sve više, dok traje upisni rok s obzirom na to da sadašnji objekti više ne mogu sve pokriti.

- IDS Matulji podržava najavu načelnika Kinkele oko početka izgradnje vrtića u Rukavcu u 2024., ali smatramo da se mora postići konsenzus svih uključenih aktera da se rokovi početka izgradnje pomaknu što ranije. Sami obrti za čuvanje djece neće moći pokriti brojku neupisane djece, budući da se i kod njih moraju poštivati pedagoški standardi. Do obećane 2024., početka gradnje i konačne izgradnje objekta je još jako dugo. Čudi da se sam projekt izgradnje nije detaljnije prezentirao javnosti, budući da se radi o kapitalnom projektu, odnosno nije dobiven odgovor kako je prošao Matuljski zahtjev za izgradnju vrtića prema Nacionalnom programu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Već prije godinu dana predlagali smo uređenje Doma Permani kao multifunkcionalnog prostora s više segmenata u koji bi se smjestili i vrtićko - jaslički kapaciteti, s prednošću jako dobre prometne lokacije i samog oživljavanja gornjeg kraja naše Općine. U konačnici dobio bi se u Permanima reprezentativan objekt za više potreba, čime bi gornji kraj naše Općine dobio pozitivan segment i kroz samu natalitetnu politiku, ali i još jači zamah gospodarstva kroz realizaciju radne zone Miklavija. Dajemo prijedlog načelniku da se svi mogući općinski prostori koji mogu udovoljiti potrebama DV Matulji stave u funkciju, kao što je uređenje dijela ambulante u Jušićima te općinski prostori u zgradi pošte u Jurdanima. Međutim, to samo djelomično rješava problem. Mora se pronaći konsenzus i politička volja da se pokrene postupak izgradnje novog vrtića u Rukavcu ili uređenje multifunkcionalnog prostora u Permanima, uz kupnju dva stambena prostora za socijalni program, što smatramo boljom i financijski ispravnijom opcijom, u što kraćem roku, jer ćemo svake godine imati ovakve probleme na koje nailaze mlade matuljske obitelji. Vrijeme je da Matulji ožive kako se i obećavalo pred izbore 2021. Dosta je parola, neka krampi i bageri počnu delat!, zaključuje matuljski IDS.

Više sa portala poduckun.net ...