Javni poziv za nositelje stvarnih prava na nekretninama – k.o. Veprinac, Vasanska, Ičići, Ika-Oprič

Autor: Marina Pauletić 04.04.2024

Foto: arhiva

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Opatija - Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) Grad Opatija objavljuje JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu dana 5. travnja 2024. godine za javno-prometne površine i to za:

– put Mlekarica (dio od Veprinačkog puta prema Slavićima i Kolavićima te dio prema Slavićima), Stubište Joakima Pilata (put od Zatke prema vijaduktu Anđeli) – kat. općina Vasanska

– put Stari Grad – Vas (od škole do ceste za Zatku 47), put uz Sveti Juraj ( iznad i ispod od ceste za Gašparići prema Starom gradu), put za Veprinac ( od Ičića do Falalelića), put Slavići (od Slavići prema Opatiji), put Mlekarica (dio od Slavići prema Kolavićima i Veprinačkom putu) te Zubinići (pješački put između kbr. 161 i kbr. 162) – kat. općina Veprinac

– Liburnijska ( pješački put do spomenika i stubište do obalnog puta te pješački put uz park Tivoli do obalnog puta) – kat. općina Ičići

– Primorska (pješački put do spomenika) – kat. općina Ika-Oprič

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljem kojeg će se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

Geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva GRUND d.o.o. za geodetske poslove, Ante Pilepića 1 iz Rijeke, ovlašteni inženjeri geodezije: Igor Matišić, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1508), Franco Matulja, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1715), te se isti brinu da lomne točke granica komunalne infrastrukture budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započet će 5. travnja 2024. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Grafički prikaz trasa javnih površina koje su predmet evidentiranja uklopljen na ortofoto kartu te popis katastarskih čestica koje graniče s predmetnom komunalnom infrastrukturom, može se pregledati na mrežnoj stranici Grada Opatije (www. opatija.hr).

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Uvid u geodetske elaborate moguć je:

– 11. travnja 2024. u vremenu od 14-18 sati u prostorijama MO VEPRINAC, Društveni dom Janko Gržinić, Tumpići 1, Veprinac

– 12. travnja 2024. u vremenu od 9-15 sati u prostorijama MO VEPRINAC, Društveni dom Janko Gržinić, Tumpići 1, Veprinac.

Dodatne informacije moguće je dobiti na telefonski broj 091 / 327-9053.

Potrebne dokumente pronađite na službenim stranicama Grada Opatije ovdje.

Više sa portala poduckun.net ...