Kastav objavio Javni poziv za dodjelu kompostera

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 24.01.2023

komposter-1-700x375

Javnim pozivom dodjeljuje se komposter zapremine 400 l, a ukupno je osigurano 123 kompostera.

Kastav - Gradonačelnik Grada Kastva Matej Mostarac objavio je Javni poziv fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera.

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada, a s ciljem smanjenja ukupne količine proizvedenog otpada te ostvarenja ostalih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom Grada Kastva. Javnim pozivom dodjeljuje se komposter zapremine 400 l, a ukupno je osigurano 123 kompostera.

Kompletni tekst Odluke i Javnog poziva, kao i Zahtjev za dodjelu može se pronaći na stranicama Grada Kastva.

Više sa portala poduckun.net ...