Komunalac pokrenuo organizirani odvoz biootpada od Matulja do Mošćeničke Drage

Autor: Marina Pauletić 04.01.2024

Foto: ilustracija

Preuzimanje biootpada vršit će se jednom tjedno.

Opatija - Komunalac d.o.o. Jurdani pokrenuo je s 1. siječnjem uslugu organiziranog odvoza biootpada na cijelom svom uslužnom području, odnosno na području grada Opatije te općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga. Zbog uvođenja preuzimanja biootpada došlo je do promjene u sustavu odvoza otpada.

Uz preuzimanje biootpada, koje će se vršiti jednom tjedno (osim u periodu od 01. svibnja do 30. rujna kada će odvoz biootpada biti dva puta tjedno), uvođenjem novog sustava odvoza mijenja se i raspored odvoza reciklabilnog otpada, te se preuzima jednom u dva tjedna, a ne kao do sada jednom tjedno. Odvoz miješanog komunalnog otpada ostaje nepromijenjen te se i dalje preuzima jednom tjedno sukladno postojećem rasporedu.

Dani odvoza označeni su u kalendaru koji je poslan uz mjesečne račune svim korisnicima, te je objavljen na mrežnim stranicama Društva.

Više sa portala poduckun.net ...