Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za otkup zemljišta u Radnoj zoni Marišćina

Autor: Marina Pauletić 15.11.2022

RZ_Mariscina_iz_zraka

Trenutačno se izvode radovi na izgradnji prve faze poduzetničke zone.

Viškovo - Općina Viškovo objavila je Javni poziv za iskaz interesa za otkup zemljišta u Radnoj zoni Marišćina K-2. Radna zona Marišćina smještena je na sjevernom dijelu općine, prostire se na približno 7 hektara i neposredno je povezana sa svim značajnim prometnim pravcima. Nalazi se uz prometnicu koja vodi do graničnih prijelaza sa Republikom Slovenijom i Republikom Italijom s jedne strane, a s druge strane povezuje novu poslovnu zonu s Gradom Rijekom novoizgrađenom županijskom cestom i svim bitnim transportnim središtima.

Radovi na izgradnji Radne zone Marišćina K-2 odvijaju se proteklih 7 mjeseci, a izvodi ih GP Krk d.d. Dosad su gotovo u potpunosti završeni zemljani radovi, uređene su površine budućih platoa, a ovih su dana završeni i radovi na izmještanju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture što je preduvjet za izgradnju ostatka infrastrukture i prometnice. U sklopu prve faze izgradnje Radne zone izgradit će se kompletna prometna infrastruktura sa svom pripadajućom komunalnom infrastrukturom (vodovodne instalacije, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK mreža, koridor plina, niskonaponska električna instalalacija) i tri platoa ukupne površine nešto veće od 17 tisuća četvornih metara. Platoi će sa svom infrastrukturom i riješenim vlasničkim odnosima poslovnim subjektima biti na raspolaganju od sredine 2023. godine. Nakon izvođenja radova, a prije stavljanja zemljišta na raspolaganje poslovnim subjektima, planirana je parcelacija zemljišta izgrađenih platoa na manje građevne parcele ovisno o iskazanom interesu poslovnih subjekata.

Kroz spomenuti Javni poziv, poslovni subjekti koji su zainteresirani za otkup zemljišta u budućoj Radnoj zoni moraju opisati koja je osnovna poslovna djelatnost za čije je obavljanje poslovni subjekt registriran, koja je poslovna djelatnost koju poslovni subjekt pretežito obavlja, broj zaposlenih u poslovnom subjektu, godinu osnivanja i planove razvoja poslovanja. Planiranu investiciju poslovnog subjekta na zemljištu za koje se iskazuje interes potrebno je opisati, navesti planiranu dinamiku realizacije projekta te broj osoba koji se planira zaposliti. Osim toga, potrebno je navesti površinu zemljišta unutar Radne zone Marišćina koja zadovoljava potrebe poslovnog subjekta i kratki opis objekta koji bi se gradio na kupljenom zemljištu.

Gospodarske djelatnosti koje će se moći obavljati u novoj Radnoj zoni definirane su Urbanističkim planom uređenja Radne zone Marišćina K-2 kojeg je prihvatilo Općinsko vijeće Općine Viškovo. Sukladno tome, tamo će se moći smjestiti proizvodni pogoni za proizvodnju, preradu i obradu prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih i drugih proizvoda, skladišno-prodajni prostori, trgovine na veliko, poduzetnički inkubatori, komunalne djelatnosti, servisne djelatnosti i slično.

„Osim daljnjeg razvoja i širenja poduzetničke infrastrukture na području Viškova te povećanja gospodarske konkurentnosti, od ovog projekta očekujemo privlačenje novih investitora, otvaranje novih radnih mjesta te zadržavanje radno sposobnog stanovništva na području Viškova. Interesa za kupnju zemljišta u našoj novoj Radnoj zoni ima još otkako smo počeli u javnosti komunicirati ovaj projekt, ali je u ovom trenutku poslovno nekorektno govoriti o kojim je subjektima riječ. Svi koji su se na ovaj ili onaj način interesirali za širenje svoje gospodarske aktivnosti ili realizaciju neke svoje nove poduzetničke ideje u Radnoj zoni Marišćina, sada imaju otvoren Javni poziv za iskaz interesa za otkup zemljišta. Radna zona smještena je na sjevernom dijelu općine u graničnom području s Klanom, prostire se na približno 7 hektara i neposredno je povezana sa svim značajnim prometnim pravcima. Njezin geostrateški položaj izrazito je povoljan što je jedna od najvećih prednosti nove zone. Osim izvrsnog geostrateškog položaja, pozitivno u ovom projektu jest i činjenica da smo u projekt krenuli od nule, riješili smo zahtjevne imovinsko-pravne odnose i sva otvorena pitanja pa će budućim poduzetnicima biti osigurana lakša i brža realizacija investicije bez administrativnih prepreka. Mi od samog početka znamo što želimo pa samo tako i isplanirali cijelu zonu koja će imati izgrađeno sve što jednoj modernoj poduzetničkoj zoni treba. Što se tiče financijskog značaja ovoga kapitalnog projekta, projekt je vrijedan nešto više od 20 milijuna kuna, od čega su prihvatljivi troškovi oko 15.2 milijuna kuna. Zahvaljujući višegodišnjem znanju i iskustvu u privlačenju bespovratnih europskih sredstava, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja Urbane aglomeracije Rijeka od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za realizaciju projekta nove Radne zone odobreno nam je oko 12 milijuna kuna te dodatnih oko 1.6 milijuna kuna za sufinanciranje vlastitog učešća. Pojednostavljeno, oko 90 posto prihvatljivih troškova ovog projekta realizirat ćemo bespovratnim EU sredstvima bez opterećivanja općinskog proračuna“, ističe općinska načelnica Sanja Udović.

Interes za otkup zemljišta u Radnoj zoni Marišćina može se iskazati putem obrasca koji se nalazi na službenoj stranici Općine, a koji se popunjen dostavlja na e-mail adresu pisarnica@opcina-viskovo.hr, najkasnije do 12. prosinca 2022. godine.

Dodatne informacije o projektu, njegovoj vrijednosti, kao i druge bitne informacije za potencijalne investitore, dostupne su na službenoj Internet stranici Radne zone Marišćina (k2-radnazona.hr) ili putem telefona na broj 051 / 503 - 787 i na e-mail adresu sonier.jeremic@opcina-viskovo.hr.

Više sa portala poduckun.net ...