Od 1. travnja veće cijene karata za jednu vožnju koje se prodaju kod vozača, a od 1. svibnja veće cijene karata za dvije vožnje, tzv. cvikalica

Autor: Sanja Monar 29.03.2023

Foto: Arhiva

Preusmjeravanje prodaje pojedinačnih karata s vozača na druge kanale prodaje poboljšat će kvalitetu usluge prema putnicima budući da je za očekivati da će vozači lakše održavati planirani vozni red te da će se prometovanje vozila javnog prijevoza ubrzati.

Rijeka - Zbog povećanja troškova poslovanja Autotroleja proizašlih iz povećanja cijena goriva i ostalih energenata te većih izdvajanja za plaće zaposlenih, od 1. travnja mijenjaju se cijene karata za jednu vožnju koje se prodaju kod vozača, a od 1. svibnja cijene karata za dvije vožnje, tzv. cvikalica.

Cijene ostalih karata, odnosno cijene tzv. pokaznih karata (mjesečnih i godišnjih) te cijene dnevnih i tjednih karata se ne mijenjaju i ostaju iste.

Cijene karata koje se prodaju kod vozača zaokružuju se na cijeli euro, odnosno 50 centi, te će tako od 1. travnja cijene karata kod vozača iznositi:

2,00 eura za jednu zonu (do sada 1,55 eura)
2,50 eura za dvije zone (do sada 2,10 eura)
3,00 eura za tri zone (do sada 2,55 eura)
3,50 eura za četiri zone (do sada 3,35 eura)
Od 1. svibnja 2023. godine, cijene pojedinačnih karata za dva poništavanja stajat će:

2,80 eura za jednu zonu (do sada 2,52 eura) – po jednoj vožnji 1,40 eura
3,70 eura za dvije zone (do sada 3,38 eura) – po jednoj vožnji 1,85 eura
4,60 eura za tri zone (do sada 4,25 eura) – po jednoj vožnji 2,30 eura
5,20 eura za četiri zone (do sada 4,78 eura) – po jednoj vožnji 2,60 eura
Za korekciju su odabrane upravo ove kategorije karata s ciljem smanjenja pritiska na vozače autobusa smanjenjem broja karata prodanih u vozilu te kako se ne bi opteretili putnici kojima je u najvećoj mjeri potreban javni linijski prijevoz tj. oni koji koriste spomenute pokazne karte.

Isto tako, određivanjem „okruglih“ cijena karata namijenjenih prodaji u vozilu nastoji se vozačima dodatno olakšati ovaj dio posla u smislu očekivane manje potrebe za vraćanjem sitnog novca kupcu.

Preusmjeravanje prodaje pojedinačnih karata s vozača na druge kanale prodaje poboljšat će kvalitetu usluge prema putnicima budući da je za očekivati da će vozači lakše održavati planirani vozni red te da će se prometovanje vozila javnog prijevoza ubrzati.

S tim ciljem, povećanje cijena veće je u postotku za pojedinačne karte u vozilu od pojedinačnih karata kupljenih izvan vozila.

Također, cilj Autotroleja je i utjecati na korisnike da se odluče na kupnju drugih, u konačnici povoljnijih vrsta karata putem ostalih kanala prodaje.

Dalje, kao što je rečeno, vodilo se računa i o tome da korekcija cijena u što manjoj mjeri optereti one građane kojima je u najvećoj mjeri potreban komunalni linijski prijevoz putnika. Naime, pojedinačne karte u vozilu kod vozača i izvan vozila kupuju uglavnom osobe koje povremeno koriste komunalni linijski prijevoz putnika odnosno osobe koje nisu stanovnici Rijeke, turisti i slično.

Razlozi korekcije cijena

Novim cijenama spomenutih karata nastoji se nadomjestiti trošak koji je nastao značajnim povećanjem cijene dizelskog goriva tijekom 2022. godine, a što se nastavilo i u 2023. godini. Planom je bila predviđena cijena 1,06 EUR/lit., dok je ostvarenje bilo značajno veće te je cijena za litru dizelskog goriva iznosila 1,289 EUR (povećanje od 21,63%).

Budući da KD Autotrolej u svom voznom parku ima i vozila pogonjena stlačenim prirodnim plinom (SPP), poremećaji na svjetskom tržištu plina, također su utjecali na poslovanje. Prvotna cijena za kilogram SPP-a povećana je s 0,824 EUR/kg na 1,745 EUR/kg (povećanje od 111,77%).

Osim navedenih energenata, značajnu stavku predstavlja i električna energija čija prosječna ostvarena cijena u 2022. godini bilježi porast od 100% u odnosu na godinu ranije, s uračunatim umanjenjem temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske.

Također, značajan trošak KD Autotrolej predstavlja i trošak plaća, koje su se povećale od plaće za veljaču 2023. godine, a slijedom kolektivnih pregovora i potpisa Kolektivnog ugovora kojim se ukupna godišnja svota za plaće zaposlenih u Autotroleju povećava za 1.050.000 eura.

Prosječno povećanje cijena je 13,48%. Iz Autotroleja napominju da ovo povećanje ne odudara od cijena za pojedinačne karte u usporedivim većim obalnim gradovima u Republici Hrvatskoj, Splitu i Zadru. Tako je primjerice u Splitu cijena za pojedinačnu kartu (jedno poništavanje), ovisno o udaljenosti, od 2 do 5 eura kada se ona kupuje u vozilu, a izvan vozila od 1 do 2,5 eura. U Zadru je cijena za pojedinačnu kartu kupljenu u vozilu (jedno poništavanje) od 1,59 do 6,11 eura. Cijena dvosmjernih putnih karata koje se kupuju izvan vozila je 2,65 eura na području Zadra, dok se za prigradski prijevoz mogu kupiti jedino jednosmjerne karte po prethodno spomenutim cijenama.

Isto tako iz Autotroleja naglašavaju da Cjenik postaje važeći od 1.4.2023. godine osim za pojedinačne karte kupljene izvan vozila čija cijena postaje važeća od 1.5.2023. godine, jer je potrebno tiskati nove karte što zahtijeva određeno vrijeme. Cvikalice za dvije vožnje korisnici će moći koristiti još mjesec dana nakon stupanja na snagu novog Cjenika, znači cijeli svibanj, dok će se u lipnju raditi otkup istih i povrat novca, a o čemu će javnost biti na vrijeme obaviještena.

Više sa portala poduckun.net ...