U PP Učka održana javna tribina i predstavljanje projekta "Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima"

Autor: Sandra Turkalj 20.09.2022

Državna geodetska uprava u PP Učka predstavila je ovaj projekt koji obuhvaća 8 nacionalnih parkova i 10 parkova prirode unutar kojih su i 2 stroga rezervata

Vela Učka – Državna geodetska uprava je danas u Javnoj ustanovi PP Učka održala javnu tribinu na kojoj je okupljenima predstavljen projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima“. Projekt skraćenog naziva EPPR obuhvaća 8 nacionalnih parkova i 10 parkova prirode unutar kojih su i 2 stroga rezervata.

Za većinu zaštićenih područja se ne zna točno koje katastarske čestice se nalaze unutar njihovih granica i one ne postoje u službenim registrima. Zbog neutvrđenih vanjskih granica zaštićenih područja tijela koja njima upravljaju često nailaze na poteškoće tijekom sprečavanja radnji koje su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode. EPPR će stvoriti preduvjete za evidentiranje u službenim registrima u svim zaštićenim područjima koja su i dio ekološke mreže Natura 2000 iz kategorije NP. Ujedno će doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućavanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima.

„Državna geodetska uprava je nositelj projekta koji nosi naziv Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima. Na projektu od samog početka sudjeluje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima. EPPR će utvrditi jasne granice pojedinih zaštićenih područja, omogućiti njihovu vidljivost i transparentnost, a sve u svrhu učinkovitijeg upravljanja zaštićenim područjima. Državna geodetska uprava i angažirani gospodarski subjekti iz geodetske operative predano rade na ostvarenju zadanih ciljeva projekta, kao i na nizu ostalih projekata kojima je cilj digitalizacija i jednostavniji pristup geoprostornim i katastarskim podacima iz nadležnosti Državne geodetske uprave“, izjavio je voditelj projekta EPPR-a u Državnoj geodetskoj upravi, Mladen Pandža.

Projekt EPPR-a neće ograničavati prava vlasnika na zaštićenim područjima. Sve zakonske odredbe već se primjenjuju prema Zakonu o zaštiti prirode.

„Za stanovnike Istre i Primorja Učka i Ćićarija oduvijek imaju posebno značenje, a proglašenje ovog područja parkom prirode je naglasilo njegov značaj za cijelu Hrvatsku pa i šire. Suživot čovjeka i prirode nikad nije bio važniji, a za povratak prirodi i njeno očuvanje još uvijek nije prekasno. Bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta na Učki još uvijek nije do kraja istraženo i zato pozdravljamo sve mjere koje će unaprijediti i poboljšati postizanje ravnoteže između prirode i ljudi koji žive i rade na ovom području“, izjavio je ravnatelj PP Učka Egon Vasilić.

Javna tribina u PP Učka je ujedno i početak javnog uvida koji će trajati mjesec dana, odnosno do 20. listopada. Svi zainteresirani u tom periodu mogu provjeriti je li njihova čestica unutar granica zaštićenog područja. Privatni vlasnici mogu se pritom dodatno informirati o pravima i obvezama kad je riječ o zaštićenim područjima.

„Kada je riječ o privatnim vlasnicima i njihovim pravima i obvezama unutar zaštićenih područja treba naglasiti pravne elemente koji mogu biti od velike koristi svima koji posjeduju nekretnine na tom području. Izvlaštenje, pravo na naknadu štete te obavljanje gospodarske djelatnosti su detaljno pojašnjeni na javnoj tribini, a dostupni su i na mrežnim stranicama projekta“, izjavila je viša stručna savjetnica u odjelu katastarskih izmjera pri Državnoj geodetskoj upravi, Ana Vrban.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu 31.173.724,75 kn, a ukupna vrijednost projekta je 36.674.970,00 kn. Projekt EPPR je započeo 1. veljače 2019., a rok za završetak je 31. prosinca 2022. Više informacija možete dobit na web stranici projekta.

Više sa portala poduckun.net ...