Odvojeno skupljanje biootpada na području Općine Viškovo počinje u travnju

Autor: Marina Pauletić 24.01.2023

Biootpad će se prikupljati putem biorazgradivih vrećica koje će korisnicima biti podijeljene prije početka primjene odvojenog sakupljanja biootpada.

Viškovo - Primjena odvojenog sakupljanja biootpada na području Općine Viškovo trebala bi početi u travnju 2023. godine. Odvojeno sakupljanje biootpada dio je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koju na području Općine Viškovo pruža Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka. Odvojeno sakupljanje biootpada je obavezno za sve korisnike navedene javne usluge iz kategorije kućanstva. Biootpad će se prikupljati putem biorazgradivih vrećica koje će korisnicima biti podijeljene prije početka primjene odvojenog sakupljanja biootpada.

Svaka vrećica imat će oznaku davatelja javne usluge, naziv otpada koji se u njoj prikuplja i barkod oznaku koja će se pri podjeli povezati na konkretnog korisnika. Biootpad koji će se prikupljati u sklopu javne usluge čini isključivo kuhinjski otpad što podrazumijeva ostatke kora voća i povrća, ljuske od jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatke kruha, listove salate, blitve, kelja i sl., ostatke termički obrađenog voća i povrća, te ostatke termički obrađene hrane koja sadrži ostatke mesa i masnoće, ali bez kosti. S obzirom na brzu razgradnju navedenog otpada, učestalost njegova prikupljanja bit će jednom tjedno.

Osim predaje biootpada putem vrećica davatelju javne usluge, korisnici svoj biootpad mogu pravilno zbrinuti i kućnim kompostiranjem korištenjem vlastitih ili kompostera dodijeljenih od strane Općine Viškovo ili u kompostištima vlastite izrade. Korisnicima koji odluče svoj biootpad zbrinjavati kućnim kompostiranjem neće biti dodijeljene vrećice za biootpad niti će biti uključeni u sustav prikupljanja biootpada. Sukladno navedenom, KD Čistoća moli sve korisnike koji se odluče zbrinjavati svoj biootpad kućnim kompostiranjem da ispune i potpisom ovjere priloženu Izjavu o kompostiranju te ju najkasnije do 31. siječnja dostave osobno ili poštom na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, odnosno elektroničkom poštom na adresu pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Svi ostali korisnici bit će pravovremeno obaviješteni o mjestu i terminu preuzimanja pripadajućih biorazgradivih vrećica te o rasporedu prikupljanja biootpada.

Više sa portala poduckun.net ...