Opatijski gradski vijećnici podržali projekt rekonstrukcije i dogradnje Doma zdravlja

Autor: Marina Pauletić 17.02.2023

U zgradi će biti objedinjene usluge Doma zdravlja i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Opatija - Gradski su vijećnici na svojoj jučerašnjoj 17. sjednici podržali Prijedlog Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji, na lokaciji postojeće zgrade Doma zdravlja na Novoj cesti.

Riječ je o rekonstrukciji zgrade te izgradnji aneksa od dodatnih 600 kvadrata. U zgradi će biti objedinjene usluge Doma zdravlja i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Dom zdravlja PGŽ naručitelj je idejnog rješenja. Rekonstrukcija s dogradnjom, uključujući i troškove izrade projektne dokumentacije, iznosila bi s PDV-om nešto više od 4,1 milijuna EUR. Nositelj investicije bit će Dom zdravlja PGŽ-a. Grad Opatija će financirati dio troškova investicije koji premašuju procijenjenu vrijednost od 4,1 milijuna EUR. Obveza Grada je i izgradnja pripadajućeg parkirališta. Isti su projekt na svojoj jučerašnjoj sjednici podržali i članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Radovi će, prema planu, započeti u prvom kvartalu iduće godine.

Gradsko je vijeće dalo suglasnost na provedbu ulaganja u projekt „Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Pobri“. Grad Opatija će putem Laga „Terra Liburna“ prijaviti projekt izgradnje dječjeg igrališta Pobri vrijedan više od 80 tisuća eura. Igralište je namijenjeno djeci u dobi od 3 do 6 godina, bit će postavljene moderne i certificirane sprave, antistres podloga, prilagođen prilaz osobama smanjene pokretljivosti, ozelenjen okoliš. Iznos potpore EU-a i RH je 80 %, a 20 % sredstava osigurat će Grad Opatija.

Usvojen je i novi Prijedlog Odluke o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije. Donošenjem nove Odluke uvodi se red u prostoru, nakon što je presudom Visokog upravnog suda krajem 2022. godine ukinuta prijašnja odluka zbog navodnog poziva na krivi članak Zakona o cestama, iako nije utvrđena sadržajna suprotnost toga akta sa Zakonom o cestama, kazao je pročelnik UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Filip Vlah.

Usvojene su redovite godišnje odluke, Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“, kao i Odluka o kriterijima financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2023. godinu.

Gradski su vijećnici potvrdili i raspored sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika. Tako će vijećnicima SDP-a ukupno u 2023. pripasti 14.790 EUR, Akciji mladih 5.916 EUR, Uniji Kvarnera, HDZ-u, Kvarnerskoj inicijativi, kao i nezavisnim vijećnicima svakome po 2.958 EUR.

Nakon što je gradska vijećnica SDP-a Alessandra Selak svoj mandat stavila u mirovanje, prisegu je na vijećničko mjesto jučer položio njen zamjenik Rajko Ukić. Ujedno, na mjesto predsjednice Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost jučer je potvrđena Dalia Kanceljak, predsjednikom Uređivačkog savjeta za gradski list „Opatija“ imenovan je Ante Štampalija, a nova članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova je Sofija Mikjel. Obzirom da je član Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice „Rikard Katalinić Jeretov“ Robert Kurelić podnio ostavku na funkciju, na nju je imenovama Klara Rabenseifner Miljević.

Više sa portala poduckun.net ...