[FOTO] Opatijski vijećnici izglasali kredit za obnovu gradske javne rasvjete, Žigulićevim amandmanom podignuta početna cijena nekretnine za prodaju

Autor: Nikola Cvjetović 12.02.2022

Jurlina Alibegović je posebno istaknula važnost postojanja kvalitetne strategije razvoja grada prema kojoj trebaju svojim radom i idejama biti usmjereni svi zaposlenici gradske uprave, kao i predstavnička i izvršna vlast.

Opatija - Na jučerašnjoj 8. sjednici Gradskog vijeća gostovala je dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović, znanstvena savjetnica Ekonomskog instituta u Zagrebu koja je održala predavanje naziva “Učinkovita javna uprava”. Predavanju su gostovali i predsjednici gradskih vijeća te predstavnici izvršne vlasti susjednih gradova i općina. Jurlina Alibegović je posebno istaknula važnost postojanja kvalitetne strategije razvoja grada prema kojoj trebaju svojim radom i idejama biti usmjereni svi zaposlenici gradske uprave, kao i predstavnička i izvršna vlast. U diskusiji s nazočnima Alibegović je istaknula kako je Hrvatskoj nužna učinkovita reforma lokalne i područne samouprave, sa smanjenjem broja JLS-a i jačanjem fiskalnih kapaciteta.

Grad Opatija će financirati obnovu gradske javne rasvjete kreditnim zaduženjem kod HBOR-a, odlučili su jučer gradski vijećnici. U tijeku je priprema dokumentacije za kreditno zaduženje, potom će se provesti javna nabava za izvođača radova (za dobavu i postavljanje rasvjetnih stupova te izradu snimke novog stanja). Kreditno bi zaduženje iznosilo 8 milijuna kuna. Trenutno opatijsku javnu rasvjetu čine, najvećim dijelom zastarjele i ekološki neprihvatljive svjetiljke (visokotlačni natrij, halogene žarulje), a tek u malom dijelu modernizirane led svjetiljke instalirane posljednjih nekoliko godina prilikom obnove pojedinih dionica. Postojeća javna rasvjeta instalirane je snage od 417,93 kW, a godišnja je potrošnja 1,713.492,00 kWh, uz trošak od 1,45 milijuna kuna i troškove održavanja od 787,500 kuna. Radovi na obnovi javne rasvjete bi trebali početi do kraja tekuće godine i završiti tijekom 2023. Projektom rekonstrukcije obuhvatit će se 3 161 rasvjetno tijelo. Novi sustav će imati instaliranu snagu od 153,33 kW, godišnju potrošnju od 670,738 kWh, odnosno utrošak od 570,127 kuna i trošak održavanja od 157 tisuća kuna. Predviđena je godišnja ušteda 60,86 posto.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov u 2022. godini. Vladinom Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija lokalne i regionalne samouprave Gradu Opatiji obračunata su sredstva u iznosu od 1.320,401 kuna, u odnosu na prošlu godinu sredstva su povećana za 60 800 kuna.

Prihvaćena je i Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2022. godinu. Utvrđen je minimalni financijski standard za Grad Opatiju u iznosu od 4 milijuna 212 tisuća kuna, a taj se iznos raspoređuje na osnivače, 4 liburnijske lokalne samouprave, na Opatiju 57 % i ostale općine 43 %.

Vijećnici su, uz prihvaćen amandman vijećnika Dine Žigulića, kojim je podignuta početna cijena nekretnine i produljen rok za podnošenje ponuda, izglasali i prodaju nekretnine u Ičićima, k.č. 844/1, označene kao pašnjak od 1163 četvorna metara.

Jučer je usvojen i Prijedlog Odluke o raspoređivanju proračunskih sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Opatije. U ovom sazivu Gradskog vijeća nema podzastupljenog spola. Zakonom je propisano da visina sredstava po članu Vijeća ne može biti manja od 3 500 kuna. Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju vijećnika. Proračunom je na godišnjoj razini planirano 334 tisuće 300 kuna za tu svrhu. Tako će SDP-u pripasti 111.420 kuna, Akciji mladih 44.568, Uniji Kvarnera 22.284, kao i HDZ-u te svakom od nezavisnih vijećnika NL Ive Dujmića.

Dosta rasprave u posljednje vrijeme podignuo je način vođenja sjednica, kao i duljina trajanja istih, pa je ovo jučer ustvari trebao biti nastavak 7. sjednice, ali su vijećnici izglasali da će ipak biti nova sjednica.

- Raspoloženje i rasprave na 7. sjednici Gradskog vijeća zaista su otišli u krivom smjeru. S obzirom da smo donedavno imali vrlo konstruktivne sjednice, nadam se da ćemo se takvima i vratiti. Uostalom, sudjelovanje građana i njihovih predstavnika u mjesnim odborima na javnom savjetovanju, kao i amandmani koje vijećnici podnose odlična su podloga. Nakon koje se zaista ne bismo smjeli pred javnošću sramotiti kao na prošloj sjednici. Kao predsjednica Gradskog vijeća smatram da je nedopustivo da netko od gradskih službi uporno ne želi odgovoriti na pitanje iz djelokruga njegovog ili njezinog rada, a svoju dužnost i odgovornost prebacuje na građane. To se dosad nikada nije niti dogodilo, neovisno o tome jesmo li zadovoljni kvalitetom odgovora. Dva mjeseca za konkretni, gotovo završeni objekt nastao na istaknutom mjestu u Opatiji šaljem pitanje pročelniku Odjela za prostorno uređenje na koje ne dobivam odgovor. Pitanje su meni postavili mnogobrojni građani, te sam ga kao takvog prenijela - je li objekt napravljen u skladu s onim što propisuje odgovarajući Urbanistički plan Opatije, odnosno postoji li sumnja da nešto nije ispoštovano. Da bi se na pitanje odgovorilo, potrebno je imati uvid u građevinsku dozvolu, što bi Grad Opatija u konkretnom slučaju morao imati s obzirom na graničenje gradskih i parcele na kojoj je građeno. Konkretni objekt ima i "povijest", građani i vijećnici su se dugo borili da na istom mjestu ne nastane mastodont, no vjerojatno je sve "zapečatio" još urbanistički plan iz 2009. No sve to nije niti bitno. Bitno je da bi Grad morao štititi svoj grad i svoje građane, odnosno ustrajati na redu. I da to sustavno nije činio. Što je djelokrug Odjela za prostorno uređenje možete proučiti na službenim stranicama Grada. To je naravno i praćenje stanja u prostoru. Praćenje opatijskog urbanističkog kaosa, gdje su u 21. stoljeću stvorene pristupne ceste takve mizerne širine a velikog nagiba, da je teško vjerovati da struka stoji iza njih. Ako postoji sumnja da se prostor ne razvija na odgovarajući način, normalno je da Grad, odnosno Odjel za prostorno uređenje, prvi reagiraju. Tako i za eventualne gradnje kod kojih nešto "strši". Ako postoji takva sumnja, taj Odjel treba reagirati, za početak obavijestiti gradonačelnika, predložiti da se obavijeste odgovarajuće službe i institucije, koje će odrediti mjere "popravka". Sve je to stvar odgovornosti i dobre namjere. Dobra namjera je da svi živimo skladno na ovom bajkovitom specifičnom prostoru. Da svi ostvarujemo svoja prava i obveze. Pročelnik odgovornost i dobru namjeru nije pokazao. Odgovorio mi je da nije mjerodavan za eventualne nepravilnosti u prostoru, a njih mogu prijavljivati ja, ili sami građani. Savjet odgovorne osobe, pročelnika, je da hrabro zviždimo o Opatiji. Serenadu golorukih, poručila je predsjednica vijeća Neva Slani.

Opatijski vijećnici izglasali kredit za obnovu gradske javne rasvjete, Žigulićevim amandmanom podignuta početna cijena nekretnine

Više sa portala poduckun.net ...