Opatijski vijećnici podržali proračun težak 29,7 milijuna eura

Autor: Nikola Cvjetović 14.12.2022

Predsjedanje gradskim vijećem danas je preuzeo Dino Žigulić iz Akcije mladih koji je postao i najmlađi predsjednik vijeća...

Opatija - Prijedlog proračuna za iduću godinu u visini od 29,7 milijuna eura, odnosno 223,8 milijuna kuna, potvrdili su danas opatijski gradski vijećnici. Proračun je podržalo 12 vijećnika dok je jedan vijećnik bio suzdržan, a većina sredstava otpada na društvene djelatnosti.

Kako je u uvodnom izlaganju napomenuo gradonačelnik Fernando Kirigin, kod kreiranja proračuna prioritet je bio zadržati financiranje svih oblika i mjera pomoći građanima, uz istovremeno zadržavanje postignute razine komunalnog standarda, ali i daljnji poticaj razvojne strategije Grada.

Prijedlogom Proračuna i projekcijama planirana je realizacija većeg broja kapitalnih projekata, daljnja ulaganja u izgradnju komunalne i društvene infrastrukture, podrška razvoju poduzetništva te provedba programa javnih potreba u društvenim djelatnostima. Prioritet je zadržati financiranje svih oblika i mjera pomoći građanima - pomoći umirovljenicima, poticanje nataliteta, nabavka udžbenika, stipendije. Predloženom Odlukom Grad Opatija bi postao jedinica lokalne samouprave s najvišim cenzusima za ostvarivanje prava iz socijalnog programa u regiji. Proračunom su osigurana sredstva za provedbu programa usmjerenih mladima (provedba Lokalnog programa za mlade, pomoć za rješavanje stambenog pitanja mladih). Isto tako nastavit će se podupirati događanja i manifestacije koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja, ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije i pri čemu prioritete u financiranju zadržavaju manifestacije od posebnog interesa za Grad. Prijedlogom Proračuna i projekcijama planiran je veći broj kapitalnih investicija bitnih za daljnji razvoj Grada, kao što su izgradnja vatrogasnog doma, nadogradnja zgrade osnovne škole, uređenje dječjeg vrtića u Poljanama, uređenje centra Veprinca, izgradnja boćarije Poljane, pomoćnog nogometnog igrališta u Veprincu, rekonstrukcija opatijskog nogometnog igrališta, nastavak uređenja Interpretacijskog centra MO-HO i Vile Angiolina. Za projekt izgradnje bazena osiguravamo sredstva TD Opatija 21 za izradu projektne dokumentacije budući da će ova tvrtka biti nositelj investicije. Za dio tih investicija planirano je financiranje iz bespovratnih sredstava EU i nacionalnih fondova. Također, planiran je nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu (izgradnja novih te sanacija i uređenje postojećih prometnica, uređenje obalne šetnice i javnih plaža, uređenje sportskih i dječjih igrališta). Kao značajniju investiciju izdvojili bismo početak izgradnje dijela treće ceste Kuk- Kosićevo. Također je bitno istaknuti da su kao i prošle godine, u Proračunu Grada u cijelosti uključeni financijski planovi Proračunskih korisnika Grada Opatije (Dječji vrtić, OŠ R.K.Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija, Festival Opatija i mjesni odbori) odnosno u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda. Prijedlog Proračuna za 2023. usuglašen je s prijedlozima financijskih planova proračunskih korisnika. Proračunom i projekcijom nisu planirana povećanja javnih davanja u nadležnosti Grada (gradski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta), a ostali prihodi planirani su na osnovi važećih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihoda proračuna (porez na dohodak i koncesije).

Vijećnici su većinom glasova donijeli odluku o osnivanju kulturnog vijeća koje bi bilo savjetodavno tijelo gradonačelnika, a uskoro se očekuje raspisivanje natječaja za popunu vijeća. Kako je istaknula pročelnica Sergo osnivanje vijeća je zakonska obveza, a opatijsko vijeće brojilo bi pet članova. Za kraj dodajmo da je danas predsjedanje gradskim vijećem preuzeo Dino Žigulić iz Akcije mladih koji je postao i najmlađi predsjednik vijeća.

Više sa portala poduckun.net ...