Osigurani dodatni zdravstveni kapaciteti za vrijeme turističke sezone: Uspostavljene su turističke ambulante i povećan broj medicinskih djelatnika

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 08.07.2022

Uspostavljene su posebne liječničke ordinacije, tzv. turističke ambulante na otocima i priobalju te povećan broj liječnika, medicinskih sestara, tehničara i vozača.

Rijeka - Primorsko-goranska županija, putem Doma zdravlja PGŽ i Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, osigurala je dodatne zdravstvene kapacitete za vrijeme turističke sezone. Uspostavljene su posebne liječničke ordinacije, tzv. turističke ambulante na otocima i priobalju te povećan broj liječnika, medicinskih sestara, tehničara i vozača.

Trenutno je organiziran rad u devet turističkih ambulanti Doma zdravlja PGŽ. U ispostavama Crikvenica, Opatija i Rab, s jednim medicinskim timom, Krk s dva medicinska tima, dok je Općina Baška ugovorila dodatni tim s privatnom tvrtkom. U Ispostavi Mali Lošinj organiziran je rad sa četiri medicinska tima.

Što se tiče hitne medicine, na Krku su svakodnevno dostupna i dva mobilna tima s liječnikom, dok su timovi u Crikvenici kadrovski pojačani s dva liječnika, a u Rijeci s dva dodatna tima T2 tj. tim bez liječnika.

Detaljan raspored rada objavljen je na mrežnim stranicama Doma zdravlja PGŽ i dostavljen turističkim zajednicama gradova i općina te TZ Kvarner.

Više sa portala poduckun.net ...