Počeli radovi na sanaciji jame Sovjak

Autor: Marina Pauletić 10.07.2023

Foto: arhiva

Prva etapa uključuje izgradnju prometno-manipulativne površine i radne zone za smještaj privremenih građevina i opreme u funkciji provedbe zahvata sanacije.

Viškovo - Danas su započeli pripremni radovi na etapi 1 sanacije opasnog otpada koji se nalazi u jami Sovjak u Viškovu. Radi se o jednom od najkompleksnijih projekata zaštite okoliša u Hrvatskoj koji će povoditi do sredine 2026. godine.

Prva etapa uključuje izgradnju prometno-manipulativne površine i radne zone za smještaj privremenih građevina i opreme u funkciji provedbe zahvata sanacije. Što se tiče vađenja 150 tisuća kubika raznog opasnog otpada koji se nalazi u jami, ono je predviđeno u sljedećoj godini nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole za etapu 2. Sva potrebna dokumentacija za tu fazu je već izrađena te predana u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na daljnje postupanje.

Tijekom provedbe cijelog projekta predviđene su i stroge mjere zaštite kako bi se minimizirao utjecaj sanacije na lokalno stanovništvo. Na lokaciji su postavljene i dvije mjerne postaje za praćenje kakvoće kvalitete zraka koje će biti spojene na mobilnu aplikaciju na kojoj će građeni svakodnevno moći pratiti rezultate mjerenja. Fond će kontinuirano obavještavati lokalnu zajednicu i stanovništvo o tijeku sanacije, a u tu svrhu su prije par dana održane i dvije tribine za mještane.

Više sa portala poduckun.net ...