Poziv na izjašnjavanje o inicijativi za promjenu područja Mjesnih odbora Vasanska, Punta Kolova, Centar I, Centar II, Volosko, Belveder, Ika i Oprič

Autor: Marina Pauletić 20.09.2023

Foto: arhiva

Jedan od inicijalnih koraka ove inicijative je konzultiranje stanovnika mjesnih odbora za koje se planira spajanje.

Opatija - Nakon provedene ankete među predstavnicima vijeća mjesnih odbora, Grad Opatija pokreće prijedlog reorganizacije pojedinih područja mjesnih odbora s obzirom na zajednički zaključak o prevelikom broju mjesnih odbora koji postoje na području Opatije.

Reorganizacija se predlaže u cilju racionalizacije broja mjesnih odbora kako bi se osigurala bolja učinkovitost rada te kvalitetnije rješavanje pitanja od važnosti za stanovnike. Isto tako, i Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća na sjednici dana 17. travnja 2023. usvojio je prijedlog zaključka o smanjenju broja mjesnih odbora.

Na osnovu navedenog pokrenuta je inicijativa za promjenu granica i područja za osam od sadašnjih 15 mjesnih odbora. Predložena spajanja kreirana su tako da se je vodilo računa da takvo „spajanje“ predstavlja logičnu i funkcionalnu cjelinu, čime bi bilo ustrojeno ukupno 11 mjesnih odbora.

Jedan od inicijalnih koraka ove inicijative je konzultiranje stanovnika mjesnih odbora za koje se planira spajanje. Stoga, Grad Opatija poziva stanovnike s prebivalištem na području mjesnih odbora Vasanska, Punta Kolova, Centar I, Centar II, Volosko, Belveder, Ika i Oprič, na davanje mišljenja o promjeni područja, dana 1. listopada 2023. godine (nedjelja) od 10:00 do 18:00 sati.

Prikupljanje mišljenja će se provoditi na sljedećim lokacijama:

1) za građane koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Vasanska i Punta Kolova u prostorijama Mjesnog odbora Vasanska na adresi Joakima Rakovca 15, Opatija,

2) za građane koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Centar I i Centar II u prostoru Ville Antonio na adresi Vladimira Nazora 2, Opatija,

3) za građane koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Volosko i Belveder u Gradskoj vijećnici Grada Opatije, na adresi M.Tita 3, Opatija,

4) za građane koji imaju prebivalište na području Mjesnih odbora Ika i Oprič u prostorijama Mjesnog odbora Ika, na adresi Primorska 29, Ika.

Mišljenje o reorganizaciji područja svojeg mjesnog odbora građani će davati zaokruživanjem jednog od dva ponuđena odgovora: „suglasan sam“ i „nisam suglasan“ na listiću za davanje mišljenja, samo za onaj mjesni odbor na području kojega imaju prebivalište.

Detalje javnog poziva te lokacije pojedinih ulica u mjesnim odborima moguće je pregledati na LINKU gdje je objavljen cjelokupni tekst javnog poziva.

Odluku o inicijativi i prijedlogu donosi Gradsko vijeće Grada Opatije uz prethodno pribavljeno mišljenje stanovnika mjesnih odbora na koje se spajanje odnosi.

Više sa portala poduckun.net ...