Predavanje Roberta Doričića „Valentin Lucas (1840. – 1915.) – slikar iz Kraja“ u Mošćeničkoj Dragi

Autor: Marina Pauletić 09.12.2022

wp-content/uploads/2021/03/moscenicka-draga-ilustracija-pogled-2021-2.jpg

U Kraju u neobičnu ateljeu slikar Lucas radio je na svom životnom djelu kojemu je posvetio četiri desetljeća stvaralačkoga rada.

Mošćenička Draga - Na predavanju „Valentin Lucas (1840. – 1915.) – slikar iz Kraja“, koje će se održati 12. prosinca s početkom u 18 sati u Mošćeničkoj Dragi, u zgradi javne namjene (Barba Rike 5a) bit će predstavljena biografija akademskog slikara Valentina Lucasa (1840. – 1915.), koji je najveći dio života živio i stvarao u mjestu Kraj, nedaleko od Mošćeničke Drage. Osebujni umjetnik i njegov životni put bio je nadahnuće i književniku Viktoru Caru Eminu, koji je u djetinjstvu živio u Kraju.

Tako Car Emin u autobiografiji za njega piše: „U Kraju je živio neobičan čovjek, kojeg su mnogi nazivali čudakom. Ime mu je bio Valentin. Umjetnik – slikar. […] Došao k nama iz Labina i govorio talijanski, ali se u nas udomaćio brzo. Naučio je i naše narječje da se može lakše sporazumijevati s našima“.

U Kraju u neobičnu ateljeu slikar Lucas radio je na svom životnom djelu kojemu je posvetio četiri desetljeća stvaralačkoga rada. Polazeći od Careve fikcije i autobiografskih zapisa te zahvaljujući njihovu osvjedočenju u dostupnim povijesnim i drugim vrelima i rezultatima terenskog istraživanja, na ovom će se predavanju predstaviti nedovoljno poznata biografija slikara iz Kraja.

Predavač je dr. sc. Robert Doričić, docent na Medicinskom fakultetu i na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Njegov znanstveni interes osim javnog zdravstva i bioetike, uključuje povijest medicine, regionalnu povijest i etnologiju Liburnije i Opatijskog krasa. Aktivan je u udrugama na području Općine Mošćenička Draga i Općine Lovran, koje su usmjerene na čuvanje i predstavljanje materijalne i nematerijalne baštine zavičaja.

Više sa portala poduckun.net ...