Predstavljanje knjige "Bilanciranje financijskih instrumenata"

Autor: Nikola Cvjetović 02.06.2023

U ponedjeljak, 5. lipnja u 12 sati, u Vijećnici Grada Rijeke biti će predstavljena knjiga autora mr. sc. Stjepana Kolačevića i mr. sc. Balda Hreljca.

Rijeka - U ponedjeljak, 5. lipnja 2023. godine u 12 sati, u Vijećnici Grada Rijeke, održat će se predstavljanje knjige „Bilanciranje financijskih instrumenata“ autora mr. sc. Stjepana Kolačevića i mr. sc. Balda Hreljca.

Knjiga „Bilanciranje financijskih instrumenata“ korisna je za računovodstvene praktičare u različitim poslovnim subjektima, revizore, financijski i nefinancijski menadžment poslovnih subjekata, financijske analitičare, konzultante, ali i za ostale zainteresirane korisnike.

Predstavljanju knjige uz autore, prisustvovati će recenzenti prof. dr. sc. Boris Tušek i izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika s Ekonomskog fakulteta iz Zagreba, direktor nakladnika „TEB poslovno savjetovanje“ iz Zagreba mr. sc. Mladen Štahan i urednica knjige gospođa Jasminka Rakijašić. U kulturno umjetničkom programu nastupit će Joso Butorac i maestro Mladen Žmak.

U knjizi „Bilanciranje financijskih instrumenata“ autori obrađuju zahtjevnu računovodstvenu problematiku koja se odnosi na pravila priznavanja, mjerenja i prezentiranja financijskih instrumenata u financijskim izvještajima poslovnih subjekata, te primjenu računovodstva zaštite.Knjiga predstavlja sustavan prikaz računovodstvenog tretiranja financijskih instrumenata prema MSFI-ju 9 Financijski instrumenti. Ova edicija svoju primjenu osim u praksi, može pronaći i na visokoškolskim institucijama ekonomskog usmjerenja koja u okviru svojih nastavnih planova i programa obrađuju problematiku računovodstva i financijskog izvještavanja financijskih instrumenata.


Više sa portala poduckun.net ...