Predstavljen Proračun Grada Opatije za 2023. godinu

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 17.11.2022

Među ključnim stavkama su povećanje izdvajanja za socijalni program i predškolski odgoj, podizanje komunalnog standarda, kao i pripreme kapitalnih gradskih projekata.

Opatija - Proračun Grada Opatije za 2023. predložen je u iznosu od 29.718.316 eura (223.912.652 kuna), što je neznatno – za 0,7% – više od Proračuna za 2022. Budžet za predstojeću godinu do 29. studenog je na javnom savjetovanju, a posljednju „riječ“ imat će gradski vijećnici koji ga donose. Među ključnim stavkama su povećanje izdvajanja za socijalni program i predškolski odgoj, podizanje komunalnog standarda, kao i pripreme kapitalnih gradskih projekata.

– Novina u planiranju i izradi proračuna za iduće razdoblje je prije svega promjena valute iz kuna u euro. Dodatna novina je novo ustrojstvo gradske uprave koju smo uveli u cilju poboljšanja učinkovitosti i kvalitete rada gradske uprave. Da smo na pravom putu, pokazala je i izrada Proračuna, koju su pratile značajne promjene rada po upravnim odjelima i većom uključenošću službenika u pripremu pojedinih programa Proračuna. Proračun za 2023. godinu je usmjeren na zadržavanje dostignutog standarda i kvalitete života u Gradu Opatiji, visoke razine komunalnog standarda, kao i na razvojne projekte, naglasio je gradonačelnik Fernando Kirigin predstavljajući Proračun za predstojeću godinu na današnjoj tiskovnoj konferenciji.

Grad Opatija ne samo da nastavlja financirati sve dosadašnje oblike i mjere pomoći građanima, već se novom Odlukom o socijalnoj skrbi o kojoj bi se trebalo odlučivati na idućoj sjednici Gradskoga vijeća proširuju socijalne mjere, uvode novi oblici pomoći, povećavaju cenzusi za ostvarivanje prava iz socijalnog programa te se stoga očekuje povećanje broja korisnika gradskih socijalnih mjera. Predloženom Odlukom Grad Opatija bi postao jedinica lokalne samouprave s jednim od najviših cenzusa za ostvarivanje prava iz socijalnog programa na širem području.

Grad će značajna sredstva izdvojiti i za održavanje komunalne infrastrukture, preko 3,4 milijuna eura (25,6 milijuna kuna). Održavanje komunalne infrastrukture trebalo bi se financirati prvenstveno iz prihoda, no ona iznosi svega 2,1 milijun eura (16 milijuna kuna), što nije dovoljno za zadržavanje odnosno povećanje razine komunalnog standarda koji žele svi građani Opatije.

Ukupna kapitalna ulaganja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2023. godini planiraju se u iznosu od 6,8 milijuna eura (51,2 milijuna kuna), što se planira financirati iz EU fondova, kreditnog zaduženje te iz prihoda od prodaje imovine. Grad Opatija prodaji imovine pristupat će maksimalno racionalno i planira prodaju isključivo imovine koja nije vezana uz funkcioniranje Grada i zadovoljavanje javnih potreba. Ukoliko tijekom godine bude ostvaren višak ostalih prihoda, smanjivat će se planirani prihodi od prodaje imovine prilikom rebalansa Proračuna kao što je to bilo i ove godine.

– Kao značajnije investicije izdvajam nastavak ulaganja u Vilu Angiolinu i Interpretacijski centar dr. Andrija Mohorovičić – MOHO centar, priprema dokumentacije za početak izgradnje Vatrogasnog doma i početak izgradnje dijela treće ceste Kuk-Kosovo, nadogradnju zgrade osnovne škole, uređenje područnog vrtića u Poljanama, boćarije u Poljanama. Nastavljamo i s uređenjem imovinsko-pravnih odnosa i izradom projektne dokumentacije za niz strateških projekata, među kojima su najznačajniji gradski bazen, rekonstrukcija nogometnog igrališta, projekt uređenja centra Veprinca, projekt stanogradnje te izgradnju garaža Gorovo i Volosko, poručio je gradonačelnik Kirigin.

Kazao je i da Grad planira osigurati kapitalna sredstva za pomoć Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za izradu projekata luka Ika, Opatija i Volosko. Naime, iako ŽLU nije naš proračunski korisnik, objasnio je gradonačelnik, ovi su projekti iznimno važni za razvoj Opatije. Obzirom na mali financijski kapacitet Lučke uprave i najavu otvaranja EU natječaja na koje će se po prvi put moći aplicirati i s projektima za uređenje obalnih luka cilj je da se uz Županiju i resorno Ministarstvo financijski intervenira kako bi se pripremila projektna i ostala natječajna dokumentacija za bespovratna EU sredstva.

U financiranju većeg broja strateških projekata Grad Opatija će se osloniti na korištenje bespovratnih EU sredstava i nacionalnih fondova, s posebnim naglaskom na one projekte koji će podići kvalitetu života građana Grada Opatije.

– Nastavljamo s potporama gospodarstvu kroz razne oblike poticaja razvoja poduzetništva za što smo Proračunom za 2023. osigurali sredstva u iznosu 385 tisuća eura (2,9 milijuna kuna). Planiran je nastavak rada start up inkubatora Hubbazia obzirom da su polučeni vrlo dobri rezultati. Neki od polaznika koji su prošli ciklus edukacije uspješno su se otisnuli u poduzetničke vode te Hubbazia postaje važan segment razvoja poduzetništva u Opatiji, ali istovremeno i centar okupljanja i razmjena ideja za mlade sa šireg područja, kazala je zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić.

Za različite manifestacije koje Grad organizira odnosno sufinancira, iz Proračuna ćemo osigurati 566 tisuća eura (4 milijuna 265 tisuća kuna), što je važno za kvalitetu društvenog života Opatijaca i ponudu koju nudimo turistima.

Smještaj djece u opatijskom Dječjem vrtiću za drugo i svako iduće dijete u obitelji ostaje besplatan za što će Grad iz Proračuna izdvojiti 153 tisuće eura (1 milijun 153 tisuće kuna). Izdvajanja iz Proračuna 2023. za djelatnost vrtića su veća nego u ovoj godini zbog otvaranja nove jasličke skupine u Domu Veprinac koja je započela s radom u listopadu ove godine.

Uskoro krećemo s investicijom uređenja područnog vrtića u Poljanama, za što su nam nedavno odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 226 tisuća eura (odnosno 1,7 milijuna kuna) od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Nastavljamo sa sufinanciranjem nabavke udžbenika za naše školarce, zatim stipendije učenicima i studentima za što smo u Proračunu 2023. godine planirali veća sredstva budući da imamo veći broj učenika i studenata koji zadovoljavaju kriterije za dobivanje stipendije u 2023. godini. Želim istaknuti da nastojimo osigurati sredstva kako bi stipendije dajemo svim učenicima koji zadovolje kriterije.

Proračunom za 2023. godinu planirali smo sredstva i za sufinanciranje marende i prijevoza djece koja imaju prebivalište na području Grada Opatije, a pohađaju OŠ Lovran. To je novi oblik pomoći roditeljima koji se nastavlja i iduće godine s ciljem izjednačavanja njihovih prava s djecom koja pohađaju opatijsku osnovnu školu, zaključila je Đukić.

Više sa portala poduckun.net ...