Prevencija kriminaliteta na info-punktovima tijekom ljetne sezone

Autor: Marina Pauletić 10.07.2023

Kroz informativne punktove i obilaske kampova, šetnica i parkirališta uz more, nastoji se podignuti razina sigurnosti građana i turista.

Rijeka - Policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske započeli su s organiziranjem informativnih punktova na frekventnim mjestima tijekom ljetne sezone. Kroz informativne punktove i obilaske kampova, šetnica i parkirališta uz more, nastoji se podignuti razina sigurnosti građana i turista.

Tako su prošlog tjedna građani i turisti od policijskih službenika mogli dobiti korisne savjete i preventivne letke o samozaštitnom ponašanju u Kostreni, kampu Oštro u Kraljevici i u trgovačkom centru u Vukovarskoj ulici u Rijeci.

S policijskim službenicima I. policijske postaje Rijeka surađuju i policijski službenici iz Poljske u sklopu projekta „Sigurna turistička destinacija“, te na taj način olakšavaju komunikaciju sa svojim sunarodnjacima i ujedno pružaju osjećaj sigurnosti dok se nalaze na ljetovanju u Hrvatskoj.

Pri tome je podijeljeno više od 250 letaka kojim su građani informirani o tome kako zaštiti sebe i svoju imovinu, a savjetovalo se kupače i vlasnike brodica, dok su vozači koji prevoze djecu upozoreni da nikada ne ostavljaju djecu samu u vozilima.

Edukativni materijali (leci) s informacijama o kaznenoj odgovornosti roditelja i savjetima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, izrađeni su na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Također, mnogim turistima dijele se letci „Sigurna turistička destinacija“ prevedeni na navedena tri strana jezika gdje ih se savjetuje kako se samozaštiti da ne postanu žrtve kaznenih djela, kako bi mogli uživati u svom ljetovanju.

Već ovaj tjedan na informativnim punktovima u Opatiji i Ičićima s policijskim službenicima nalazit će se i vatrogasci koji će također na taj način preventivno djelovati sa savjetima kako spriječiti moguće požare i posljedične nesreće.

U nastavku donosimo raspored info-punktova u Primorsko-goranskoj županiji za sljedeća dva tjedna:

11. srpnja od 9 do 11 sati u Opatiji, obilazak kupališta Tomaševac, obalnog puta i kupališta Slatina -(policija i vatrogasci),
11. srpnja od 9 do 11 sati u Novom Vinodolskom, Korzo hrvatskih branitelja bb (ispred banke),
12. srpnja od 9 do 11 sati u Selcu, obilazak kampova Selce i Uvala Slana, te u Gradu Crikvenica,
12. srpnjaod 9 do 11 sati u Ičićima (policija i vatrogasci),
12. srpnja od 9.30 do 11.30 sati u Cresu, u autokampu Kovačine,
12. srpnja od 9.30 do 11.30 sati u Malom Lošinju, na Trgu RH,
12. srpnja od 9 do 11 sati u Vrbovskom, Dobra, ispred trgovine,
13. srpnja od 9.30 do 11.30 sati u Rijeci, plaža Ploče,
14. srpnja od 9.30 do 11.30 sati u Rijeci, šetalište Milića Jardasa,
14. srpnja od 10 do 11 sati u Gradu Čabru,
14. srpnja od 18 do 20 sati u Rijeci, na Trsatskoj gradini,
18. srpnja od 10 do 12 sati u Rijeci, Opatijska ulica,
18. srpnja od 9 do 11 sati u Crikvenici, plaža Miramare,
19. srpnja od 19 do 20 sati u Gradu Krku,
19. srpnja od 9 do 11 sati u Čavlima,
21. srpnjaod 9.30 do 11.30 u Cresu, autokamp Slatina,
21. srpnja od 9.30 do 11.30 u Malom Lošinju, autokamp Čikat,
21. srpnjaod 9.30 do 11.30 u Rijeci, plaža Preluk,
21. srpnja od 9 do 11 u Moravicama, ispred trgovine.

Više sa portala poduckun.net ...