Pristigli rezultati natječaja za uređenje trga Vladimira Gortana s područjem kupališta Slatine i Pančere u Opatiji

Autor: Marina Pauletić 13.10.2023

Foto: arhiva

Na natječaj je pristiglo 16 radova.

Opatija – Pristigli su rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja trga Vladimira Gortana s područjem kupališta Slatine i Pančere u Opatiji te je dodijeljeno ukupno pet nagrada.

Na natječaj koji je trajao od 22. svibnja 2023. do 22. rujna 2023. godine pristiglo je 16 radova od kojih su 15 ostvarili pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja. Ocjenjivački sud u sastavu:

Bojan Bilić, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik provoditelja,
Iva Ćuzela Bilać, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja,
Lea Pelivan, dipl.ing.arh.,predstavnik provoditelja,
sc. Saša Randić, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača,
sc. Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača,
Siniša Zdjelar, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača,
sc. Damir Krajnik, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova donio je sljedeće odluke:

1. nagrada u neto iznosu od 19.950,00 Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 12.,
Autori: Stojan Skalicky, doc.dr.tech, Marko Jaušovec, Tina Rudolf, Tina Van der Auwera, Karlo Modrovčić, Anja Patekar

2. nagrada u neto iznosu od 12.468,75 Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 14.,
Autori: AG planum doo, Marko Cvjetko, Miron Hržina, Ivica Keršić, Dunja Sokolović, Elena Tikvić

3. nagrada u neto iznosu od 7.481,25 Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 10.,
Autori: Frane Dumandžić, Dijana Modrić, Kristian Primorac, Nenad Ravnić, Filip Ružić, Filip Vidović, Karla Vučić

4. nagrada u neto iznosu od 5.985,00 Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 09.
Autori: Jan Vrabec, Stipe Šešelja, Ana Konsuo, Iva Šimić Erjavec

5. nagrada u neto iznosu od 3.990,00 Eur dodjeljuje se natječajnom radu pod šifrom 13.
Autori: Atmosfera doo, Bernarda Silov, Davor Silov, Kristina Rogić, Leila Daoud

Autori natječajnog elaborata su AO16 – studio za arhitekturu i urbanizam d.o.o.; Krešimirova 1, Rijeka; Gorana Stipeč Brlić, mag.ing.arh., broj ovlaštenja A4298, mail: gorana@ao16.hr, u suradnji s AKA TIM d.o.o.; Šetalište 13. Divizije 109, Rijeka; Jana Mikuličić Antulov, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4032, mail: jana@akatim.hr.

Predmet natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga Vladimira Gortana s područjem kupališta Slatine i Pančere u Opatiji. Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama izrade projektno-tehničke dokumentacije; idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za prostor Trga Vladimira Gortana (I.faza realizacije natječaja), te idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za preostali obuhvat natječaja, koja će definirati faze izvedbe (II.faza).

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao:
- zadovoljenje prostornog konteksta i programa;
- uspješnost rješenja u domeni oblikovanja jedinstvenog javnog prostora šetnice, trga, kupališta te rješenja i unapređenja održivog načina prometnog sustava;
- prepoznatljivost koncepta u pogledu arhitektonskog, urbanističkog i krajobraznog rješenja
- kvaliteta krajobraznog uređenja
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja odnosno oblikovanja urbane opreme;
- održivost rješenja u izgradnji i održavanju (ekonomičnost, izvodljivost te energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost).

Članovi i zamjenici ocjenjivačkog suda, stručni savjetnici, tehnička komisija i tajnik

Ocjenjivački sud djelovao je u sastavu:

Bojan Bilić, dipl.ing.arh., predjsednik OS-a, predstavnik provoditelja,
Iva Ćuzela Bilać, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja,
Lea Pelivan, dipl.ing.arh.,predstavnik provoditelja,
Mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača,
Dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača,
Siniša Zdjelar, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača,
Dr.sc. Damir Krajnik, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača,
Zamjenike članova OS-a čine; Davor Šprajc, dipl.ing.građ. i Gorana Stipeč Brlić, mag. ing. arh.

Stručni savjetnici su: mr.sc. Zrinka Brajan dipl.ing.agr., dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, mag.ing.aedif. i dr. sc. Igor Ružić mag.ing.aedif.

Tehničku komisiju čine; Mirta Tomulić, mag.ing.aedif. i Damian Sobol Turina, dipl.ing.arh.urb.

Tajnica natječaja je Nika Keller, dipl.ing.arh.

Projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3% od planirane sveukupne vrijednosti investicije, što iznosi maksimalno 250.000,00 EUR neto bez PDV-a, za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja. Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN, broj 85/14.) i Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16, 114/22), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Više sa portala poduckun.net ...