[RAZGOVOR] 25 let leprinačkega kulturnega društva

Autor: Elena Vidović 12.12.2023

Zorica Sergo na otvorenje ovoletnjeh „Klapi va Leprince“

Osin zbora „Maestral“, od 2000. leta aktivna je i klapa „Mirakul“, a obadve sekcije danaska vodi maestro Darko Đekić.

Već je puneh 25 let pasalo od kada su Radojko Martinčić i Miloš Zlatić va Leprince osnovali Kulturno društvo Leprinac. Jubilej će se obilježit va novembre na svečanoj skupštine Društva ko je pred tolike leta počelo od mješovitega zbora „Maestral“. Zbor je onputa brojil četrdesetak člani i bil je „okosnica“ leprinačkega kulturnega i društvenega života. Takorekuć saki Leprinčan ki je volel i umel kantat – kantal je va leprinačken zbore. Leprinac je mesto ko štima svoje užanci, spametimo se samo Markove ili Anine, leprinačkeh crekvic, Loži, starega grada… pa je nekako bilo logično da se oformi Kulturno društvo ko će se to stavit „pod jenu baretu“.

– Leprinac ima jenu velu snagu va volontiranju. Danaska to morda više ne zovemo „radne akcije“, ma sejeno se saki put čuda judi odazove kad god rabi ča organizirat ili po Leprince storit. Kako Kulturno društvo, prezeli smo organizaciju Markove, čakavskeh večeri, božićnega koncerta i drugeh događanji va Leprince, imeli smo i čakavsku sekciju, poveda nan Zorica Sergo, nakon Ivota Stanića i Radojkota Martinčića, treća predsjednica KD Leprinac i špjeguje kako je Društvo od samega početka funcionalo isključivo na volonterskoj baze.

– Nekad su se udrugi financirale na temelju redovite djelatnosti, a kad se j' počelo soldi dobivat po pojedineh programeh, po javnen pozive, prišli su do mane za videt ako bin prezela udrugu. To je zaspravje čuda dela, za saki program parićat karti i se ča rabi za aplicirat za sredstva. Nimamo nijenega zaposlenega za stalno i to je, po mojen, prava bit ovakoveh udrugi, da se dela volonterski, rekla nan je gospa Zorica ka je na čele ove Udrugi od 2013. leta i koj je desna ruka okol administracije Manuela Bugnar.

Etno zbirka u Veprincu

Va sakoj Zoričinoj besede more se oćutit jubav za rodni kraj pa ju posebe veseli kontinuitet va članstve. Interesa je vavek bilo, govori da Društvo i dan-danaska ima pedesetak člani, a ovo leto su pokrenuli i podmladak zbora: javilo njin se j' petnajstak dece z vrtića i školi pa će Leprinac od ovega leta imet i dečji zbor.

Osin zbora „Maestral“, od 2000. leta aktivna je i klapa „Mirakul“, a obadve sekcije danaska vodi maestro Darko Đekić. KD Leprinac se skrbi i okol leprinačke etno zbirki ku je pred desetak let va komunšćice va staren grade postavila ondašnja udruga mladeh. Za 500 let Veprinačkega zakonika 2007. leta organizirali su obilježavanje ove vele letnice pod pokroviteljstvun Ministarstva kulture RH. Lane su va Dome oprli čakavsku knjižnicu z fondon od više od 500 libri napisaneh na domaćen zajike, a va Dome organiziraju programi kako ča je škola potresujki, o puste organiziraju dečje reduti i maškarani tanci, organiziraju fešti za Markovu i Aninu, izdali su po jedan CD od svojga zbora i klapi, izdali su i prvu knjigu „Pametiš ti, Ive…“ od Darinki Martinčić, za Božić va crekve store koncert, organiziraju čakavske večeri, a tu je i Večer klapa va Leprince… Uglavnon, va KD Leprinac se vavek neč dogaja, a kako nan je gospa Zorica rekla, okosnica sega je domaća beseda:

– Rada bin da etno zbirku „ozvučimo“, da moreš pretisnut putac i čut domaću besedu i izgovor za saki eksponat: „lonica za mleko“, „maštrin“ i tako daje. Te besedi se pomalo pozabjuju, a vidin da turisti vole čut takove stvari. Volela bin i da vrtići, kako ča imaju grupu na englesken ili talijansken, imaju i jenu grupu na domaćen. Osin tega, imamo i drugeh idej. Imamo čuda Leprinčani ki pišu pjesmi. „Prst do neba“ od našega Valtera Puhara je uglazbil Dalibor Buretić, a aranžman za zbor je storil Leo Ivančić i to je postala takorekuć himna našega kulturnega društva. Takove pjesmi bimo voleli skupit i objavit va knjige. Ono ča će nan bit prioritet je da se obnovi leprinačka kulturna baština. Grad je već va dogovore z Nadbiskupijun da se obnovi prva crekvica va Leprince, sveta Marija va staren grade i vela nan je žeja da se va njoj stori stalni postav na temu Veprinačkega zakonika. Mejten, ta crekvica ni jedina, tu su i stari suhozidi, gromače keh će rabit obnovit, bršjive gredi va Lože, druge crekvice… Sami to ne smemo tikat, to je projekt kega će morat „potegnut“ Ministarstvo i konzervatori. Verujen da će se za to moć dobit soldi z evropskeh fondi.

Va Leprince je tako počela još jedna sezona od „zimskeh“ aktivnosti pa gospa Zorica podsjeća da su si programi ki organizira KD Leprinac besplatni za posjetitelji. Čakavska knjižnica (va koj se ne plaća članarina) otprta je utorkun i petkun od 5 do 7 ur zapolne, etno zbirka se po zime otpira za grupi po potrebe, do ki ta dan će počet i škola potresujki, a po Leprince će se zaorit i kanat, kad pjevači počnu z svojemi provami. Poziva seh ki vole Leprinac i ki bi se na bilo ki način oteli priključit va udrugu – da se jave, bilo preko e-maila kdleprinac@ri.t-com.hr ili telefonski 098/258-363 (Zorica) ili 091/157-9207 (Manuela). Članarina za celo leto je simboličneh 10 euri.

Elena Vidović / List Opatija

Više sa portala poduckun.net ...