SJAJNA VIJEST Ustavni sud privremeno je obustavio spajanje vodnih područja

Autor: Nikola Cvjetović 31.03.2022

Izuzetno smo zadovoljni što je naša tužba uspjela u potpunosti uz zatraženu mjeru koja privremenog obustavljanja spajanja vodnih područja, istaknuo je Ervino Mrak i dodao da je tvrtka osnovana 1884.

Opatija, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga - Spajanje vodnih područja privremeno je obustavljeno temeljem prijedloga Liburnijskih voda, odlučio je Ustavni sud Republike Hrvatske.

- Zadovoljni smo s prvim korakom. Nadamo se da ćemo ostati samostalni, obzirom da imamo sve uvjete da ostanemo samostalni, odnosno zadovoljavamo količine prodane vode, gubici daleko ispod prosjeka RH, zatim mogućnost vođenja svih investicija vlastitim snagama koje smo do sada uspješno dokazali i odradili i kroz pripremu, ali i vođenje te stavljanje u upotrebu investicijskih zahvata. Također, pred nama je veliki investicijski ciklus u vodne objekte, odvodnje sanirane kanalizacije na području cijele Liburnije i Kastvu, a ukupno iznosi oko 600 milijuna kuna. Izuzetno smo zadovoljni što je naša tužba uspjela u potpunosti uz zatraženu mjeru koja privremenog obustavljanja spajanja vodnih područja, istaknuo je Ervino Mrak i dodao da je tvrtka osnovana 1884.

- Ovo je prvi korak ka očuvanju radnih mjesta, ali imovine koju smo zajednički s našim nonićima i roditeljima stvarali u posljednjih 138 godina koliko postoji vodoopskrba i odvodnja na području Liburnije i zaleđa, kratko je prokomentirao Bojan Simonič, načelnik općine Lovran.

- Osnovani smo u istoj godini kada i prvi hotel na Jadranu, naš opatijski Kvarner. Tu tradiciju treba zaštiti i na nacionalnoj razini, dodao je Mrak.

- Nadamo se konačnom uspjehu i samostalnosti nakon 138 godina koliko postoji vodoopskrba i odvodnja na području Liburnije i zaleđa, kratko je prokomentirao Bojan Simonič, načelnik općine Lovran.

- Ustavni sud prihvaća da razlozi zbog kojih su predlagatelji predložili pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe otvaraju pitanje formalne suglasnosti Uredbe s Ustavom i zakonom, pitanje kriterija prema kojima su uspostavljena uslužna područja i određene njihove granice i kriterija kojima su određena društva preuzimatelji, što podrazumijeva podrobno ispitivanje navedenog problema u skladu s ustavnim vrednotama i zakonskim odredbama koje reguliraju navedeno područje. Polazeći od razloga koji su izneseni u odnosu na štetne posljedice koje može prouzročiti primjena Uredbe, a imajući u vidu i rok određen člankom 89. stavcima 1., 3. i 4. ZoVU-a:66/19 (8. travnja 2022.) u kojem se treba izvršiti prijenos komunalnih vodnih građevina, Ustavni sud vodeći se načelom pravne sigurnosti i objektivnog pravnog poretka ocijenio je potrebnim privremeno obustaviti izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju Uredbe do donošenja odluke o njezinoj suglasnosti s Ustavom i zakonom, stoji u obrazloženju Ustavnog suda.

Više sa portala poduckun.net ...