Usvojen rekordan proračun Grada Kastva, započinje najveći infrastrukturni projekt od osnivanja Grada

Autor: Marina Pauletić 24.11.2022

Proračun za 2023. godinu iznosi čak 14 milijuna eura.

Kastav - Na sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva, održanoj u utorak 22. studenog, usvojen je rekordni proračun Grada Kastva za 2023. godinu u iznosu od 106 milijuna kuna ili 14 milijuna eura.

Od navedenog iznosa 1,9 milijuna eura odnosi se na rashode Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“. Grad Kastav značajan dio sredstava usmjerava prema djeci pa i u narednoj godini izdvaja 2,2 milijuna eura za predškolski odgoj u što je uračunato i povećanje osnovice za obračun plaće u dječjem vrtiću. Novost su i osigurana sredstva za sufinanciranje radnih bilježnica svim učenicima osnovne škole, a ukupna izdvajanja usmjerena na građane i najugroženije skupine stanovnika iznose pola milijuna eura. U to su uključena sredstva za socijalni program, nadstandard u školi te produženi boravak od 1. do 4. razreda, preventivne zdravstvene preglede, terapije za djecu s teškoćama, naknade umirovljenicima za blagdane, naknade za novorođenčad i drugo. Planira se i pomoć školi za nabavu novih računala kao i povećanje broja stipendija za učenike i studente.

Za potpore organizacijama civilnog društva i programe javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim djelatnostima osigurano je gotovo 200 tisuća eura.

Nastavlja se s programom potpora poduzetnicima te aktivnostima poduzetničkog inkubatora KASPI kao i osiguranjem uvjeta za rad knjižnice, muzejske zbirke te programa udruga i klubova u područjima sporta, kulture i ostalih djelatnosti. Početkom godine očekuje se i ponovno otvaranje Muzejske zbirke s novom postavom i uređenim prostorom.

Strateški projekti u narednom razdoblju su izgradnja nove škole, javna garaža i Cesta 233. U 2023. godini osiguravaju se sredstva za pripremu projektne dokumentacije i nastavak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Nastavlja se s ulaganjima u uređenje i održavanje komunalne infrastrukture uz podizanje standarda u pojedinim segmentima kao što je održavanje čistoće javnih površina, planiraju se dodatna ulaganja na parkiralištima, nerazvrstanim cestama, pješačkim površinama i ostaloj komunalnoj infrastrukturi. Tu treba spomenuti i prijelaznu investiciju izgradnje ceste GMU3 u Radnoj zoni Žegoti koja omogućuje daljnji razvoj zone, a za koju će se pokušati osigurati i dodatno sufinanciranje iz očekivanih natječaja. U planu je i uređenje dječjeg igrališta Miserkino. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste nastavljaju se radovi na dionici županijske ceste u Turkima za što je osigurano 200 tisuća eura. Također planira se postavljanje uređenje prometne signalizacije na cesti u Rubešima kao i uređenje drop-off lokacije uz objekt glazbene škole. Daljnji razvoj Novog groblja Kastav planira se zajednički s Općinom Viškovo.

U 2023. počinje najveći projekt ulaganja u infrastrukturu od osnivanja Grada Kastva, a to je projekt Riječke aglomeracije čiji je nositelj Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija, a Grad je osigurao sredstva za dodatne zahvate.

U planu je i ulaganje u postavu javnih špina na više od 10 lokacija kao i ozelenjivanje javnih površina uz sufinanciranje 80% iznosa od strane Fonda za zaštitu okoliša kroz poziv za prilagodbu klimatskim promjenama, ukupno oko 250.000 eura.

S obzirom na završetak financijske perspektive 2014-2021. završavaju i zadnji EU projekti koji su trenutno u provedbi Mreža klubova mladih inovatora, Igramo se – produženi rad kastafskog vrtića, SeniORNI i projekt „Za sretnije djetinjstvo“.

Što se tiče ulaganja u gradske prostore planira se uređenje prostora dječjeg vrtića „Mavrica“, poboljšanje uvjeta u Domu zdravlja te u školskoj sportskoj dvorani.

Više sa portala poduckun.net ...