[VIDEO] Predstavljeni rezultati projekta Rekonstrukcija ceste u poduzetničkoj zoni Lokva u Lovranu

Autor: Marina Pauletić 30.01.2024

Ukupna vrijednost projekta je 1.080.966,46 EUR, a Europska unija ga je sufinancirala s iznosom od 913.416,61 EUR.

Lovran – Danas je u prostorijama novog Društvenog doma u Lovranu održana konferencija za medije u kojoj je predstavljena rekonstrukcija ceste u poduzetničkoj zoni Lokva u Lovranu.

Poduzetnička zona Lokva prostire se na 2,28 ha, a osnovana je s ciljem osiguravanja dugoročnih uvjeta za razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, smanjenja nezaposlenosti te otvaranja novih radnih mjesta, poticanje suradnje u realizaciji razvojnih projekata između poduzetnika i obrtnika te stimuliranja rasta i razvoja posebice u pogledu razvoja novih proizvoda i primjene novih tehnologija.

U cilju stvaranja preduvjeta za gospodarski razvoj Općine Lovran te ostvarivanje svrhe Poduzetničke zone Lokva bilo je nužno izraditi potrebnu komunalnu infrastrukturu i javno prometne površine. Prethodno stanje lokacije nije zadovoljavalo potrebe zone. Prometnica nije zadovoljavala zahtjeve za dvosmjerni promet, a pješački i kolni promet nije bio odvojen. Uz prometnicu su se nalazile neuređene površine koje su primarno služile za parkiranje vozila, što je značajno umanjivalo sigurnost prometovanja te ometalo promet. Postojeće instalacije vodovoda i sanitarne odvodnje su bile dotrajale, javna rasvjeta nije bila zadovoljavajuća, a u većem dijelu nije bila riješena oborinska odvodnja.

Za zahvat rekonstrukcije i uređenja prometnice bilo je nužno osigurati značajna sredstva koja su premašivala gotovo polovicu izvornog proračuna Općine. Stoga je projekt Rekonstrukcija ceste u poduzetničkoj zoni Lokva u Lovranu prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije “Sustav poduzetničkih zona”, financiranog putem ITU mehanizma u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014- 2020., čiji je cilj bio razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Rijeka.

Svrha projekta Rekonstrukcije ceste u poduzetničkoj zoni Lokva u Lovranu je:

• Revitalizacija područja i pokretanje gospodarske dinamike
• stvaranje uvjeta za pokretanje ciklusa ulaganja novih poslovnih subjekata
• Stvaranje uvjeta za povećanje broja zaposlenih
• Poboljšanje rezultata poslovnih subjekata na području Zone
• te zaštita prostora i okoliša

Ukupna vrijednost projekta je 1.080.966,46 EUR, a Europska unija ga je sufinancirala s iznosom od 913.416,61 EUR.

Uz rekonstrukciju prometnice investicija je obuhvaćala:

• rekonstrukciju postojećeg vodovodnog opskrbnog cjevovoda i postojećeg sustava sanitarne odvodnje
• izgradnju oborinske odvodnje i njezino spajanje na postojeći sustav urbane oborinske odvodnje Općine Lovran
• Izgradnju moderne i učinkovite javne rasvjete

Ovim intervencijama revitalizirano je područje Poduzetničke zone Lokva čime su ostvareni uvjeti za ispunjenje njezine svrhe te su realizirani očekivani rezultati projekta i to:

• Stvoreni su uvjeti za razvoj poduzetništva
• Stvoreni su uvjeti za privlačenje investicija
• stvoreni uvjeti za povećanje broja zaposlenih

Prilikom realizacije projekta posebna pozornost se posvetila stvaranju pozitivnog utjecaja na osobe s invaliditetom i održivi razvoj. Tako je u sklopu projekta osigurana pristupačnost osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, signalizacija unutar zone prilagođena je osobama s poteškoćama te je implementiran univerzalni dizajn. Također, u sklopu projekta primijenjeni su kriteriji Zelene javne nabave, osiguran je neutralni utjecaj na klimatske promjene, učinkovita upotreba resursa, a ugrađena je oprema s uštedom od 70% u odnosu na prethodno korištenu tehnologiju.

Provedbom projekta Rekonstrukcija ceste u poduzetničkoj zoni Lokva u Lovranu rekonstruirano i izgrađeno je ukupno 5142 m2 fizičke infrastrukture što predstavlja povećanje od 575 m2.

VIDEO

Više sa portala poduckun.net ...