[VIDEO] Predstavljeno turističko udruživanje Kastva i Klane kojim će 'rukovoditi' Saša Brusić

Autor: Marin Aničić 27.07.2022

Što su poručili na tiskovnoj konferenciji pogledajte u priloženom video isječku...

Klana - Odluka o osnivanju zajedničke Turističke zajednice Grada Kastva i Općine Klana prošla je Vijeća grada Kastva i Općine Klana čime su stečeni uvjeti da se krene u formaliziranje odluke dogovaranjem hodograma aktivnosti spajanja i sklapanjem sporazuma koji je preduvjet formalnom udruživanju, predstavili su na današnjoj tiskovnoj konferenciji Željka Šarčević Grgić, načelnica Općine Klana, Matej Mostarac gradonačelnik Kastva te Saša Brusić direktor TZ Grada Kastva.

Načelnica Općine Klana, Željka Šarčević Grgić je istaknula da im je Grad Kastav kao pionir u kulturnom turizmu uzor te se raduje što su pristali na suradnju jer Klana ima i prirodne i kulturne adute koji bi svakako trebali biti i turistički valorizirani. Gradonačelnik Kastva Matej Mostarac je dodao da su ovo suradnje koje trebaju još više širiti općine i gradovi koji nisu direktno na moru jer zajedničkim snagama se može puno više postići a konačno je došlo vrijeme da je i država krenula u poticanje funkcionalnih spajanja sličnih djelatnosti te se nada da će na ovaj način biti kandidati za sufinanciranje određenih projekata što je vlada i najavila da će poticati u narednom period. Istaknuo je da turizam nije jedina grana gospodarstva na kojoj se planira suradnja. Sve navedeno trebao bi koordinirati te oformiti tijela na polju turističke suradnje je Saša Brusić, direktor TZ Grada Kastva.

VIDEO

Područje Klane postaje turistički sve zanimljivije i zbog trenda odmicanja glavnih turističkih kretanja s uskog obalnog pojasa i jačanjem interesa za nove i inovativne oblike turizma. U perspektivi će Klana zasigurno imati jak rast kapacitet i rast turističke aktivnosti. Slična se je situacija već odigrala u Kastvu koji je sukladno tome već godinama gradi prepoznatljivu turističku priču na outdoor aktivnostima, gastronomiji i brojnim kulturnim, sportskim i drugim događanjima. Kastavska iskustva sigurno će poslužiti valorizaciji potencijala i resursa koja će dovesti do unapređenja turističke priče u Klani i okolici.

Turističko udruživanje Kastva i Klane otvara brojne mogućnosti daljnjeg rasta i razvoja novih proizvoda. Osnovni motiv svakako su veliki potencijali zajedničkog područja šuma Loza i Lužina koje Kastav već niz godina uređuje i promovira, a koji se većim dijelom nalaze na teritoriju općine Klana. Šuma je tako postala praktički kastavski brand i omiljeno izletište velikog broja posjetitelja, šetača i rekreativaca. Logički nastavak projekta bilo bi uređenje Šparožne jame, speleološkog objekta koji nije otvoren za javnost, a nalazi se također na području općine Klana.

Gradina

Klana ima i druge potencijale u smislu razvoja rekreativnog turizma: visoravan Gumance koja zadivljuje svakoga tko se tamo nađe, okolna brda poput Pliša koja privlače mnogobrojne planinare, povijesne atrakcije Rimski zid koji prolazi Studenom i Gradina koja postaje mjestom sve više kulturnih događanja, kućica Rebar uz koju su vidljive "koline" - u kamen urezani tragovi kotača starih vozila kojima su se vukla drva iz gornje šume. Udruživanje će svakako u promotivnom smislu pomoći i "jačanju" Gljivijade i ostalih manifestacija koje su odvijaju u Klani.

Udruživanjem ostvarujemo i pristup fondovima namijenjenim udruženim turističkim zajednicama što također otvara vrata novim projektima.

Više sa portala poduckun.net ...