[VIDEO] Ravnateljica GDCK Pahor: Projektom je postignut krajnji cilj, a to je deinstitucionalizacija i poboljšanje kvalitete života korisnika u vlastitom domu

Autor: Nikola Cvjetović 31.03.2022

Vlatka Marjanović - Petanjek, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Opatija, istaknula da je uloga Centra za socijalnu skrb bila provjera prihvatljivosti korisnika usluge pomoći u kući u cilju izbjegavanja dvostrukog financiranja usluge, dok je Željko Marković, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Rijeka, upoznao nazočne s važnošću ovakve vrste projekta zbog mogućnosti zapošljavanja teže zapošljivih skupina osoba.

Matulji - U vijećnici Općine Matulji održana je završna konferencija za medije projekta pod nazivom „Pomoć u kući za naše starije i nemoćne osobe“ u sklopu poziva ''Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II''.

Načelnik Općine Matulji, Vedran Kinkela istaknuo je da provedba projekta „Pomoć u kući za naše starije i nemoćne osobe“ u sklopu nacionalnog poziva ''ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza II'' se uspješno privodi kraju u suradnji s partnerima, Općinom Mošćenička Draga, Gradskim društvom CK Opatija, Centrom za socijalnu skrb Opatija te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područna služba Rijeka. Rezultate koje smo svi zajedno postigli na ovom projektu su smanjenje broja nezaposlenih žena s naglaskom na duže nezaposlene i teže zapošljive skupine – ukupno je radilo 7 žena na projektu, zatim je provedena edukacija žena i njihovo osposobljavanje za konkurentno natjecanje na tržištu rada – žene su pohađale edukacije i stručno usavršavanje po vlastitom izboru te smo osigurali svakodnevnu pomoć i poboljšanje života osobama starije životne dobi (65+) s područja Općine Matulji i Mošćenička Draga – ukupno za 63 korisnika pružena je usluga pomoći u kući (55 na područja Matulja i 8 na području Mošćeničke Drage). Tijekom provedbe i promidžbe projekta iskazan je veliki interes i potreba korisnika za ovom vrstom socijalne usluge, a ujedno treba istaknuti da je vrijednost projekta u iznosu od 650.055,00 kuna financirana u 100% iznosu bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Rikardo Staraj, načelnik Općine Mošćenička Draga zahvalio se svim dionicima na uspješnom projektu.

- Naša općina usko i vrlo dobro surađuje s Općinom Matulji, kao i s ostalim jedinicama lokalne samouprave na Liburniji, pa stoga ćemo i nadalje biti zainteresirani za nove projekte koji se odnose na ovu vrstu usluge prema najstarijim žiteljima naše općine. Kao partner na projektu aktivno smo sudjelovali i pridonijeli uspješnosti projekta za koji je vladao veći interes od očekivanog pa smo stoga zainteresirani i za nastavak projekta ako se ukaže prilika kod novih poziva za aplikaciju prema EU fondovima i mjerodavnim institucijama, poručio je Staraj.

VIDEO

- Kao partner na ovom projektu zaposlili smo 7 žena za radno mjesto gerontodomaćice (6 žena s područja Matulja i 1 žena s područja Mošćeničke Drage), prema projektu prednost u zapošljavanju imale su žene iz tzv. ranjive skupine tj. teže zapošljive žene (žene iznad 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice). Tijekom provedbe projekta žene su izabrale sljedeća zanimanja: njegovateljica – 3 djelatnice, wellness terapeut – 2 djelatnice i maser kupeljar – 2 djelatnice. Edukaciju su prošle na Narodnom učilištu u Rijeci i Učilištu Lovran. Tijekom provedbe projekta kroz osmosatno radno vrijeme 7 gerontodomaćica skrbilo se o sveukupno 63 korisnika s područja općine Matulji i Mošćeničke Drage. Projektom je postignuti krajnji cilj, a to je deinstitucionalizacija i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika u vlastitom domu te zapošljivosti i potencijalna konkurentnost na tržištu rada žena nakon završetka projekta, kazala je Đana Pahor, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Opatija.

Vlatka Marjanović - Petanjek, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Opatija, istaknula da je uloga Centra za socijalnu skrb bila provjera prihvatljivosti korisnika usluge pomoći u kući u cilju izbjegavanja dvostrukog financiranja usluge, dok je Željko Marković, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Rijeka, upoznao nazočne s važnošću ovakve vrste projekta zbog mogućnosti zapošljavanja teže zapošljivih skupina osoba tj. osoba koje su duže vrijeme u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osim toga istaknuo je da postoji veliki interes prijavitelja – korisnika bespovratnih sredstava za provođenjem ovog projekta u sklopu poziva ''Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II'' kako na području Primorsko-goranske županije tako i na razini cijele Hrvatske, a koji predstavlja nastavak dobro prepoznatog prethodnog poziva ''Zaželi – program zapošljavanja žena – faza I''.

Teodor Babarović iz Općine Matulji koji je vodio cijeli projekt zahvalio se svim partnerima na projektu, Općini Mošćenička Draga, Gradskom društvu Crvenog križa, Centru za socijalnu skrb Opatija te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Rijeka na suradnji i ostvarenim rezultatima koji su ujedno bili i definirani samom prijavom projekta za dobivanje bespovratnih sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

- Definirani ciljevi, zapošljavanje 7 žena koje su skrbile za ukupno 63 korisnika te provedba edukacije i dodatnog obrazovanja uz kontinuiranu promidžbu i vidljivost projekta u potpunosti su ostvareni u sklopu projekta „Pomoć u kući za naše starije i nemoćne osobe“, zaključio je Babarović .

Više sa portala poduckun.net ...