Završena je izgradnja petog rotora u Viškovu

Autor: Sanja Monar 20.03.2023

U sklopu najveće prošlogodišnje investiciju u prometnu infrastrukturu na području Viškova, izgrađeno je kružno raskrižje s 3 privoza čime je ponajprije značajno povećana razina sigurnosti u prometu

Viškovo - Završena je izgradnja kružnog raskrižja u samom centru Viškova, kod skretanja za Mladeniće. Ovo je križanje jedno od najfrekventnijih u Viškovu, a realizirano je kao kružno raskrižje budući da je to najučinkovitije rješenje za poboljšanje protočnosti i povećanje razine sigurnosti svih sudionika u prometu.

U sklopu najveće prošlogodišnje investiciju u prometnu infrastrukturu na području Viškova, izgrađeno je kružno raskrižje s 3 privoza čime je ponajprije značajno povećana razina sigurnosti u prometu, posebice pješaka koji su najugroženija skupina sudionika, a taj prostor svakodnevno koriste za obavljanje poslovnih i privatnih obaveza. Ovim rješenjem, smanjene su brzine prilaska raskrižju, manje se čeka na prilazima zbog neprekinutosti prometa pa je protočnost prometa u centru Viškova značajno poboljšana, osobito iz smjera Mladenića. U sklopu ove zahtjevne investicije, sve postojeće komunalne instalacije su zamijenjene novima. Izgrađen je novi opskrbni i transportni vodovod, novi kanalizacijski sustav, a dograđen je i sustav oborinske odvodnje. Izgrađena je i nova mreža elektroničko-komunikacijske infrastrukture, a postavljena je i nova javna rasvjeta.

Izvedenim rješenjem, s obzirom na frekventnost pješačke komunikacije osiguran je značajno bolji pristup poslovno-stambenim sadržajima neposredno uz kružno raskrižje. Stoga su u zoni rotora, a neposredno uz glavnu prometnicu kroz centar Viškova izgrađene obostrane široke pješačke površine na kojima će biti postavljena urbana oprema.

„Dodana vrijednost ovog projekta je suvremeno uređenje centra Viškova jer je uz novi rotor cjelokupni okolni prostor vizualno i funkcionalno osuvremenjen. Samim time, cijela zona koja je izrazito frekventna zbog blizine raznih sadržaja izgleda ljepše, modernije i urbanije. Novom rotoru i novom izgledu centra Viškova doprinijela je i nova dekorativna rasvjeta, a uskoro će se uvesti i sustav video nadzora površina. U sklopu projekta, posađeni su drvoredi, a cijela je zona hortikulturno uređena. Osobit doprinos ovog projekta su široke pješačke površine koje će neminovno postati novo mjesto susreta i okupljanja u samom centru Viškova. Realizacijom ovog projekta, prostor koji čini dio centra najveće hrvatske općine po broju stanovnika preoblikovan je na način da postane ugodan i prihvatljiv za boravak mještana i posjetitelja“, ističe općinska načelnica Sanja Udović.Pri planiranju i realizaciji ovog projekta, posebna pozornost posvećena je antifašističkoj povijesti Viškova pa su tako u sklopu investicije izvedeni restauratorski radovi na spomeniku žrtvama fašističkog terora. Istovjetni radovi izvedeni su i na bisti Vitomiru Široli Paji, a ovim su rješenjem i spomenik i bista ponovno dobili zasluženo istaknuto mjesto u samom centru Viškova. Restauratorski radovi odrađeni su i na bisti slavnog skladatelja Ivana Matetića Ronjgova. Osim toga, u zoni urbanog zahvata na ovogodišnju Antonju postavljena je skulptura istoimenog naziva, rad akademskog kipara Silvestra Ninića koja će evocirati i trajno podsjećati na bogatu kulturno-povijesnu baštinu i tradiciju zvončarstva jer je riječ o tradiciji po kojoj je Viškovo itekako prepoznatljivo. Središnji otok rotora uređen je plavim i bijelim kamenčićima te crvenom maramom – sve u zvončarskom duhu.
Investicija je vrijedna nešto više od milijun eura, a zajednički ju financiraju Općina Viškovo u iznosu od oko 520 tisuća eura, Županijska uprava za ceste u iznosu od oko 330 tisuća eura te Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija u iznosu od oko 170 tisuća eura.

„U ovom kompleksnom zahvatu, uz Općinu Viškovo sudjelovali su Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija te HEP ODS pa se i ovom prilikom još jednom u ime izvođača i investitora zahvaljujem mještanima i poslovnim subjektima na strpljenju i razumijevanju koje su pokazali u proteklih godinu dana. Paralelno s realizacijom ovog projekta, izvedeni su i radovi u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ čiji je nositelj KD Vodovod i kanalizacija i to na dionici od zgrade Općine do trafostanice u Mladenićima. Između ostalog, izgrađena je nova vodovodna mreža, postavljene nove glavne elektro-energetske instalacije, a svi korisnici u obuhvatu zahvata dobili su nove priključke na komunalno-vodnu mrežu čime je pitanje komunalne opremljenosti tog dijela Viškova trajno riješeno.“, ističe voditelj Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu Sanjin Vranković.

Više sa portala poduckun.net ...