Vijeće dopunilo odluku o izradi Prostornog plana: Treba pronaći i lokaciju za sklonište za nezbrinute životinje

U svom odgovoru, gradonačelnik Dujmić naveo je kako je „preuranjeno propisivanje ove obveze, jer su pregovori sa PGŽ i susjednim jedinicama o lokaciji za sklonište za životinje u tijeku“.

Opatija – Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je na svojoj elektronskoj sjednici održanoj ovog tjedna i odluku kojom je dopunio nedavnu odluku o pokretanju izrade izmjena Prostornog plana. Naime, s obzirom da Opatija nije ispunila svoju zakonsku obavezu o otvaranju reciklažnog dvorišta na svom teritoriju, gradonačelnik Ivo Dujmić od vijećnika je zatražio da odlukom dopune zadatak projektantima, tako da se u plan ugradi i moguć lokalitet za smještaj reciklažnog dvorišta.

Neva Slani

Međutim, vijećnici su otišli i korak dalje, te podržali amandman vijećnice Akcije mladih Neve Slani, koja je zatražila da se predvidi sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih jedinica za životinje. To je također zakonska obveza, koju Opatija nije ispunila.

– Na području PGŽ nalazi se više neformalnih skloništa u kojima je briga o napuštenim životinjama prepuštena volonterima koji godinama upozoravaju na neadekvatne uvjete u kojima se životinje nalaze. Dosadašnja obrazloženja da će se u Klani urediti veliko sklonište nisu urodila nikakvim rezultatima te smatramo da je potrebno u Opatiji osigurati lokaciju za lokalno sklonište, pogotovo što godinama primjećujemo velike brojeve pogotovo mačaka lutalica na čiju su sigurnost i brigu osjetljivi ne samo brojni stanovnici Opatije već i gosti opatijskih hotela. Smatramo da je briga za životinje ne samo odraz civilizacijskog dosega, već i prijeko potreban za zadržavanje ugleda destinacije, navela je Slani u svom amandmanu.

U svom odgovoru, gradonačelnik Dujmić naveo je kako je „preuranjeno propisivanje ove obveze, jer su pregovori sa PGŽ i susjednim jedinicama o lokaciji za sklonište za životinje u tijeku“.

Ipak, vijećnici su odlučili kako, paralelno s pregovorima, valja postaviti i prostorno-plansku osnovu za osnivanje skloništa, stoga je vijećnička većina podržala dopunu odluke o izradi Prostornog plana potrebom za definiranje adekvatnih lokacija za reciklažno dvorište i sklonište za životinje.

Gradsko vijeće odbilo prijedlog gradonačelnika Dujmića da se ukine pojačani odvoz otpada tijekom ljetne sezone

error: Content is protected !!