DIP objavio tko sve ide na izbore: u 8. izbornoj jedinici 14 pravovaljanih lista

Autor: Sanja Tumara 30.03.2024

Foto: ilustracija

Državno izborno povjerenstvo još jednom poziva sve izborne sudionike da vode računa o odredbama izbornog zakona, obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva, kao i stajalištima Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Rijeka – Državno izborno povjerenstvo na konferenciji za medije objavilo je da je zaprimilo ukupno 165 pravovaljanih lista, a na izborima se kandidira ukupno 2277 kandidata.

DIP je na svojim web stranicama objavio pravovaljano predložene liste u I. – XI. izbornoj jedinici i pravovaljano predložene kandidate u XII. izbornoj jedinici te zbirne liste pravovaljano predloženih lista u I. – XI. izbornoj jedinici i pravovaljano predloženih kandidata u XII. izbornoj jedinici.

U 8. izbornoj jedinici prijavljeno je 14 lista. To su redom: Autohtona - Hrvatska stranka prava - Dražen Keleminec - A – HSP - Dražen Keleminec; Fokus i Republika; Odlučnost i pravednost – OIP; Stranka Ivana Pernara; Domovinski pokret – DP Pravo i pravda; Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, Hrvatska socijalno - liberalna stranka – HSLS, Hrvatska demokršćanska stranka – HDS, Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati – HNS i Hrvatska stranka umirovljenika – HSU; Hrvatska stranka prava – HSP, Hrvatsko bilo i Hrvatska demokratska seljačka stranka – HDSS; Istarski demokratski sabor – IDS, Primorsko goranski savez – PGS, Unija Kvarnera – Unija, Istarska stranka umirovljenika - Partito istriano dei, pensionati - ISU – PIP, Socijaldemokrati, Narodna stranka - reformisti – Reformisti, Demokrati, Hrvatski laburisti - stranka rada – Laburisti; Most, Hrvatski suverenisti, Hrvatska konzervativna stranka – HKS i Nezavisna lista mladih – NLM; Možemo! - politička platforma; Radnička fronta – RF; Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, Centar, Hrvatska seljačka stranka – HSS, "Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom" - "DO i SIP", Građansko-liberalni savez – GLAS; Socijalistička radnička partija Hrvatske – SRP; Umirovljenici zajedno - politička platforma – Umirovljenici zajedno, Stranka umirovljenika – SU, Blok umirovljenici zajedno – BUZ, Demokratska stranka, umirovljenika – DSU.

Danom objave zbirnih lista počinje izborna promidžba, koja traje do 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno do 15. travnja 2024. do 24.00 sata. Političke stranke i kandidati vode izbornu promidžbu slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a sučeljavanje treba biti obrazloženo i utemeljeno na činjenicama, podsjeća DIP.

Državno izborno povjerenstvo još jednom poziva sve izborne sudionike da vode računa o odredbama izbornog zakona, obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva, kao i stajalištima Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Zbirna lista pravovaljanih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u VIII. Izbornoj jedinici:

1. AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - DRAŽEN KELEMINEC - A - HSP
- Dražen Keleminec
1. JURE HULJEV
2. DALIBOR FUĆAK
3. ANDRIJA ŠKRIBULJA
4. VJEKOSLAV JOVIĆ
5. ANKA ĐURIŠIĆ
6. ZLATKO OREŠKOVIĆ
7. TIHOMIR MESAROV
8. ZORAN ŠAJKOVIĆ
9. SENKA DURDOV
10. HRVOJE DRAGANIĆ
11. TOMISLAV RUKAVINA
12. MILAN ŽUFIKA
13. ZORAN POSTRUŽIN
14. MIRKO KOROŠEC

2. FOKUS
REPUBLIKA
1. GORDANA DERANJA
2. LORAN MILANOVIĆ
3. DAMIR PRHAT
4. DAMIR GRÜNBAUM
5. MILAN PERKOVIĆ
6. IVA DELLABERNARDINA
7. NIKOLINA BENIĆ
8. PATRICIJA VANĐELIĆ
9. MARIJA VIRKES
10. NENAD ŠĆULAC
11. DENIS KIŠ
12. MARIJA VARŽIĆ GOLUBIĆ
13. IGOR LUKEŽ
14. ANDREJ RADETIĆ

3. ODLUČNOST I PRAVEDNOST - OIP
1. HRVOJE ŽUPARIĆ
2. ANDRIJA RUŽIĆ
3. BOJAN VUKOREPA
4. FANI RADOVAN RIGOVIĆ
5. TIHOMIR KRALJEVIĆ
6. SENAD BEGIĆ
7. EDO ŠARUNIĆ
8. ANTO LUJIĆ
9. ZORAN ANDRIĆ
10. TONI GJAJA
11. LEONARDO ŠALIĆ
12. MILKA LOZIĆ
13. MARTA MATANOVIĆ
14. VESNA JAKOPOVIĆ

4. STRANKA IVANA PERNARA
1. IVANA ŠAIN
2. VLADIMIR LEON KELLER
3. DENI RAKOVIĆ
4. ANGELINA PRPIĆ
5. BENITO LJUBOVIĆ
6. ENA BABIĆ
7. FILIP MARIĆ
8. NINA ŠIMONOVIĆ
9. STEFANO VIDONIS
10. GORDANA VIDAK
11. ROKO ORLOVIĆ
12. LEAN MARETIĆ
13. DANIJELA HORVAT
14. MIRSADA IMŠIROVIĆ

5. DOMOVINSKI POKRET - DP
PRAVO I PRAVDA
1. IVAN VILIBOR SINČIĆ
2. BOŽANA KRISTIĆ
3. MARINA BEG UMILJENOVIĆ
4. SNJEŽANA BAŽAJ-BOĆKAI
5. MATEA FILIPOVIĆ
6. PAOLA VELLICO BATEL
7. MILICA ERCEG
8. IVICA KRSTAŠ
9. RITA UJČIĆ
10. MARIJAN ZOVIĆ
11. DENI JANKO
12. ZORAN STJEPANOVIĆ
13. FRANJO BARTOLAC
14. DAVOR POPOVIĆ

6. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
1. OLEG BUTKOVIĆ
2. ANTON KLIMAN
3. JOSIP OSTROGOVIĆ
4. TOMISLAV KLARIĆ
5. IRENA HRSTIĆ
6. ALEN RUŽIĆ
7. JOSIP BORIĆ
8. DAVOR ZUBOVIĆ
9. ILIRJANA-CROATA MEDUR
10. ANA KUČIĆ
11. MARIO BRATULIĆ
12. IVAN BUBIĆ
13. KRISTJAN STANIČIĆ
14. IVAN KIRIN

7. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKO BILO
HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS
1. MARIN BUBANJ
2. STIPICA BAŠKARAD
3. NIKO PUŠELJA
4. GABRIJELA ANIČIĆ
5. ELVIRA MARIĆ
6. TATJANA SMOJVER-SILOV
7. DANICA MARKOVIĆ
8. LJUBICA ŠEVERDIJA
9. NIVES KLJAJIĆ
10. DUBRAVKO MARŠAL
11. SLAVKO VRBAN
12. MIROSLAV MARKOVIĆ
13. DEJAN ILIJIĆ
14. ROBERT CIFREK

8. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
UNIJA KVARNERA - UNIJA
ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - PARTITO ISTRIANO DEI
PENSIONATI - ISU - PIP
SOCIJALDEMOKRATI
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
DEMOKRATI
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
1. DALIBOR PAUS
2. DARIJO VASILIĆ
3. VALTER GLAVIČIĆ
4. LORIS PERŠURIĆ
5. HELGA MOŽÉ
6. EMIL DAUS
7. TAJANA MASOVČIĆ
8. LJILJANA MILOŠ
9. TEA MIČIĆ BADURINA
10. ANTEO MILOS
11. KATARINA NEMET
12. SENKA ŠUBAT
13. MARKO PALIAGA
14. MARKO BORAS MANDIĆ

9. MOST
HRVATSKI SUVERENISTI
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS
NEZAVISNA LISTA MLADIH - NLM
1. MARIN MILETIĆ
2. IVAN VIDOVIĆ
3. PETRA MANDIĆ
4. LUKA JAKOPOVIĆ
5. SILVIJA TERLEVIĆ
6. MARIJAN ŠEGOTA
7. SABINA MAROV
8. BORIS ADŽIĆ
9. JELENA ALESSIO
10. VERICA ĆORKOVIĆ
11. ORHAN SALI
12. IZABELA ĐAKOVIĆ
13. ALEKSANDAR-SAŠA MILAKOVIĆ
14. JOSIP KATALINIĆ

10. MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA
1. DUŠICA RADOJČIĆ
2. MORENA LEKAN
3. NEBOJŠA ZELIČ
4. ENNA PEROŠ
5. SLAVEN BOLJUN
6. IVA DAVORIJA
7. HANA PALEKA
8. MIHA PAUS
9. NOEL MIRKOVIĆ
10. ANA FONOVIĆ
11. RENATO STANKOVIĆ
12. DANIEL ANTUNOVIĆ
13. DRAGAN DRUŽETA
14. SUZANA JAŠIĆ

11. RADNIČKA FRONTA - RF
1. KATARINA PEOVIĆ
2. GORAN MATIĆ
3. KARIN GRGOROVIĆ
4. BORIS KAPURALIN
5. DUBRAVKA KOVAČEVIĆ
6. ENIS ČAUŠEVIĆ
7. GORDANA VUDRAGOVIĆ
8. NIJAZ DELIĆ
9. NATALIJA STEFANOVIĆ
10. BOJAN BIRK
11. BISERKA MOMČINOVIĆ
12. ALEKSANDAR ALOBIĆ
13. IZVOR RUKAVINA
14. LEMS JERIN

12. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
CENTAR
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
"DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM" - "DO i SIP"
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ - GLAS
1. PEĐA GRBIN
2. MIRELA AHMETOVIĆ
3. ZLATKO KOMADINA
4. SANJA RADOLOVIĆ
5. SAŠA ĐUJIĆ
6. ANA PUŽ KUKULJAN
7. MARIN RAČIĆ
8. SLOBODAN FRUK
9. MARKO FERENAC
10. MARIA BLAŽINA
11. KRISTIAN ČARAPIĆ
12. BOJANA PUZIGAĆA
13. NADJA POROPAT
14. ŽELJKO JOVANOVIĆ

13. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP
1. VLADIMIR KAPURALIN
2. DAVOR RAKIĆ
3. ULIANA MOSCARDA
4. MILOŠ MITROVIĆ
5. RANKA ČIČOVAČKI
6. LUCA ANTONIO ŠURAN
7. RUŽA KNEŽEVIĆ
8. MARIN BRKLJAČA
9. DANICA OBREZA
10. LUKA ERCEGOVIĆ
11. ZAHIDA DEDUKIĆ
12. SLOBODAN OBREZA
13. ILONA ŠIMIČIĆ
14. DARKO MILIĆ

14. UMIROVLJENICI ZAJEDNO - POLITIČKA PLATFORMA - UMIROVLJENICI
ZAJEDNO
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
1. MARIJA PALAZIOL
2. ANĐELKA BIJELONJIĆ
3. EUFEMIA MIŠIĆ
4. MIRKO BIJELONJIĆ
5. DENIS PAULETIĆ
6. VLADIMIR ŠIMUNIĆ
7. DARKO ŠEGOTA
8. BLAŽENKA BERGIĆ
9. BRANKO BIJELONJIĆ
10. VESNA MATOŠEVIĆ
11. ŽELJKO BILIĆ
12. CHRISTINE BIBALO-BALAŠKO
13. MILORAD KARDUM
14. JOSIP PULIĆ

Više sa portala poduckun.net ...