DND-ovci iz Opatije susreli se sa saborskim zastupnicima u Zagrebu

Autor: Nikola Cvjetović 30.11.2023

Susretom su predsjedavale predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport, doc. dr. sc. Vesna Vučemilović, Pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević, Predsjednica SD Naša djeca Hrvatske, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, akademkinja i tajnica Odbora za obitelj, mlade i sport, Zora Vukoja.

Opatija - Dana 29. studenog održala se 13. sjednica forumaša, vijećnika i članova Nacionalnog Eurochild Foruma Hrvatske u Hrvatskom saboru sa saborskim zastupnicima.

Susretom su predsjedavale predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport, doc. dr. sc. Vesna Vučemilović, Pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević, Predsjednica SD Naša djeca Hrvatske, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, akademkinja i tajnica Odbora za obitelj, mlade i sport, Zora Vukoja.

Na susretu su bile i Margareta Mađerić, Državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Tomislav Družak, Državni tajnik za sport, Regina M. Castillo, Predstojnica UNICEF-a u Hrvatskoj, saborski zastupnici, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva zdravstva, mentori i voditelji DV-a i DF-a te predstavnici Saveza DND Hrvatske.

Na susretu je 26 Dječjih vijeća i foruma, odnosno 52 djece u dobi od 9 do 15 godina predstavilo čime se bave u svojim gradovima i općinama, koji su problemi i potrebe djece iz različitih dijelova naše zemlje te koja su rješenja.

Susret je omogućilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru projekta “Sudjelovanje djece u odlučivanju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini“. Projekt doprinosi mjeri Poticanje gradova na osnivanje i djelovanje Dječjih vijeća, određenih Nacionalnim planom za prava djeteta u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022.-2026. godine te Akcijskim planom za prava djeteta za razdoblje 2022.-2024. godine.

Teme koje su djeca predstavila saborskim zastupnicima bile su:
1. Gradovi i općine prijatelji djece
2. Financijska pismenost
3. Prava i potrebe djece s teškoćama u razvoju
4. Pravo na zdravstvenu zaštitu
5. Mentalno zdravlje djece
6. Djeca i mladi u online okruženju
7. Život djece u ruralnim područjima, Gorskom kotaru i na otocima
8. Siromaštvo
9. Pravo djece na zdrav okoliš
10. Pravo djece na sigurno okruženje u gradu u kojem žive
11. Pravo djece na slobodno vrijeme i igru

12. Međunarodne aktivnosti

Članovi XIV. saziva DGV-a Grada Opatije, Dječjeg foruma i NEF-a Hrvatske Damian Kolega, Erik Bašan, Leon Malič, Lana Golubović, Ema Stilin, Viktoria Dovođa i Fran Rubeša uz mentorice Sanju Škorić i Antoniu Katić na susretu su predstavili aktivnosti i projekte ostvarivanja aktivne dječje participacije na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Damian i Erik predstavili su projekt „Pružam ti ruku-zajedničke aktivnosti s djecom s teškoćama u razvoju“. Ema i Leon predstavili su Opći komentar 26. Odbora za prava djeteta o dječjem pravu i okolišu s posebnim naglaskom na klimatske promjene te uključenost vijećnika DGV-a Grada Opatije u njegovo donošenje. Viktoria je predstavila rezultate istraživanja o siromaštvu Eurochild organizacije u kojem su sudjelovali članovi NEF-a Hrvatske „Glasovi djece: Dječja percepcija siromaštva u 4 države članice EU“. Lana je predstavila rad Dječjeg vijeća Eurochild-a u kojem DND Opatija već tri saziva ima svoje predstavnike te rezultate u ostvarivanju aktivne dječje participacije na europskoj razini. Fran je predstavio apel Dječjeg vijeća Mediteranskog pokreta za dječju participaciju vezan uz strašna događanja i pogibiju djece na Bliskom istoku.

Više sa portala poduckun.net ...