[FOTO] Završna konferencija projekta 'Pokrenimo kotačić u zajednici' održana u Centru Gervais

Autor: Kristina Tubić 19.09.2023

Program su vodili vijećnici 14. saziva Dječjeg gradskog vijeća Lana i Ante.

Opatija - Završna konferencija projekta „Pokrenimo kotačić u zajednici – osnaživanje lokalne zajednice za kvalitetniju dječju participaciju“ UP.04.2.1.11.0067 održana je u Centru Gervais 18. rujna, uz predstavljanje provedenih projektnih aktivnosti te izdanih priručnika, u prisustvu predstavnika korisnika projekta Društva „Naša djeca“ Opatija i partnera Grada Opatije i Saveza Društava „Naša djeca“ Hrvatske. Konferenciji su prisustvovale i ravnateljice osnovnih škola iz Opatije i Lovrana, ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija, predstavnici Grada Opatije i Općine Lovran, policije i vatrogasaca te drugi gosti.

Cilj projekta je jačanje dječje participacije na lokalnoj razini kroz jačanje kapaciteta i razvoj Društva „Naša djeca“ Opatija i Saveza Društava „Naša djeca“ Hrvatske za doprinos razvoju civilnog društva i regionalno društveno-ekonomskog rasta i demokratskog razvoja RH.

Program su vodili vijećnici 14. saziva Dječjeg gradskog vijeća Lana i Ante. Prisutne su pozdravile voditeljica EU projekta Maja Lach te dopredsjednica Saveza DND-a Hrvatske i tajnica DND-a Opatija Sanja Škorić. O aktivnostima kroz koje su postignuti ciljevi projekta, uz voditeljicu Lach, govorili su vijećnici DGV-a koji su i sudjelovali u prigodnim igrama te kvizu u koje su se uključili i svi gosti.

Priručnik „Dječje gradsko vijeće Grada Opatije – primjena dječje participacije u lokalnoj zajednici“ predstavila je autorica Sanja Škorić, a priručnik o dječjem volonterstvu i upravljanju volonterskim aktivnostima „Djeca pomažu djeci“ predstavila je Antonia Škorić, dobitnica državne nagrade za koordinatoricu volontera.

Na kraju konferencije je istaknuto da će se danas u Ženevi tijekom 94. zasjedanja Odbora za prava djeteta objaviti Opći komentar br. 26 o dječjim pravima i okolišu s posebnim naglaskom na klimatske promjene. Djeca u svijetu sve više dižu glas za spas planeta Zemlje te je UN pozvao djecu i mlade širom svijeta da podijele svoja rješenja za zaštitu dječjih prava pogođenih ekološkom krizom. U nastanku ovog članka aktivno su sudjelovali vijećnici DGV-a Opatija Fran, Lejla i Lana svojim radom u međunarodnim organizacijama koji su bili uključeni u radne skupine za borbu protiv klimatskih promjena s djecom iz cijelog svijeta.

O projektu „Pokrenimo kotačić u zajednici – osnaživanje lokalne zajednice za kvalitetniju dječju participaciju“ UP.04.2.1.11.0067:
Projekt se provodi od 21.3.2022. do 21.9.2023. godine, ukupna vrijednost projekta iznosi 61.487,43 EUR (463.277,05 kn), a bespovratna sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda 52.264,32 EUR (393.785,49 kn) i Državnog proračuna Republike Hrvatske 9.223,12 EUR (69,491,56 kn).

Ostvarenje općih ciljeva postiglo se realizacijom 3 specifična cilja:
1. jačanjem kapaciteta DND Opatija, Grada Opatije i Saveza DND Hrvatske kroz educiranje za promicanje dječje participacije u lokalnoj zajednici,
2. jačanjem kapaciteta mreže Društava „Naša djeca“, diseminacijom znanja za osnaživanje socijalnoga uključivanja i obrazovanja, mijenjanje javne svijesti o važnosti uključivanja djece u lokalne zajednice te
3. jačanjem kapaciteta DND Opatija, Grada Opatija te Saveza DND Hrvatske educiranjem i provođenjem volonterskih aktivnosti na lokalnoj razini za učinkovit odgovor na potrebe djece u kriznim situacijama.
Ciljevi su postignuti kroz provedbu aktivnosti:
1. edukacija o dječjoj participaciji i volonterstvu,
2. izrada digitalnog i tiskanog priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivih skupina i
3. organiziranje lokalne inicijative „Djeca u akciji“ i volonterske akcije „Djeca pomažu djeci“.

Završna konferencija projekta „Pokrenimo kotačić u zajednici“ održana u Centru Gervais

Više sa portala poduckun.net ...