Grad Opatija objavio Javni poziv nositeljima stvarnih prava (dio obuhvata nogometnog igrališta Opatija)

Autor: Nikola Cvjetović 12.02.2024

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

Opatija - Grad Opatija objavio je javni poziv kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na novoj k.č. 1573 (koja odgovara dijelu stare k.č. 704/1) i novoj k.č. 1574/3 (koja odgovara k.č. 714/1 i dijelu k.č. 689) u k.o. VOLOSKO, sve u samovlasništvu Grada Opatije, na kojima je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE ZELENE POVRŠINE, odnosno dio obuhvata nogometnog igrališta Opatija u naselju OPATIJA, o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva GRUND d.o.o. za geodetske poslove, Ante Pilepića 1 iz Rijeke, ovlašteni inženjer geodezije Igor Matišić, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1508).

Granice zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura su obilježene i izmjerene tijekom postupka izlaganja podataka nove izmjere Volosko na javni uvid. Nositelji stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama nisu imali daljnje prigovore na podatke o granicama katastarskih čestica 1573 i 1574/3 zbog čega su granice predmetnih čestica izložene i utvrđene. U naravi su granice određene jasno raspoznatljivim kameno-betonskim zidovima i podzidima te žičanim ogradama radi kojih nije potrebno dodatno obilježavanje granica predmetne komunalne infrastrukture.

Postupak evidentiranja izvedenog stanja predmetne komunalne infrastrukture započet će 13.02.2024. godine. Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja 16.02.2024. od 9:00 – 15:00 sati u prostorijama ureda GRUND d.o.o., na adresi Cesta dalmatinskih brigada 5 u Matuljima.

Dolazak na javni uvid, zainteresirani trebaju najaviti na telefonski broj 091 / 327-9051.

Više sa portala poduckun.net ...