Grad Opatija uveo novu uslugu za građane – aplikaciju KEKS PAY

Autor: Nikola Cvjetović 27.09.2022

Podsjećamo građane da su za ovu godinu već zaprimili uplatnice za komunalnu naknadu za cijelu 2022. godinu, te ako žele od listopada nadalje zaprimati uplatnice za komunalnu naknadu putem KEKS Pay-a, u tom slučaju neka više ne plaćaju papirnatim uplatnicama, kako ne bi došlo do dvostrukog plaćanja, odnosno preplata.

Opatija - Grad Opatija uveo je novu uslugu za građane, aplikaciju KEKS PAY, čime je učinjen još jedan korak u digitalizaciji.

Korištenjem ove mobilne aplikacije Erste banke, obveznici komunalne naknade za nekretnine na području Grada Opatije od sada svoje račune mogu primati digitalnim putem te ih plaćati bez naknada, obzirom da je Grad Opatija preuzeo trošak naknada. Aplikacija je dostupna svim građanima, bez obzira u kojoj banci imaju račun.

Za aktivaciju KEKS Pay usluge potrebno je:
- Preuzeti KEKS Pay aplikaciju iz Google Play Store-a ili App Store-a, i registrirati se, ako već niste registrirani.
- Unutar aplikacije odabrati opciju KEKS Pay režije i pod kategorijom “Kućanstvo” odabrati Grad Opatija.
- Poslati zahtjev za primanje digitalnih računa u KEKS Pay aplikaciji, pri čemu je potrebno upisati poziv na broj 5770-OIB obveznika ili poskenirati postojeću uplatnicu komunalne naknade.
- Za uplatnice za listopad, zahtjevi za primanje digitalnih računa u KEKS Pay aplikaciji, zaprimaju se do 9. listopada 2022. godine, te će se uplatnice slati 10. listopada 2022. godine.
- Uplatnice za tekući mjesec Grad Opatija će slati do 10-og u mjesecu, obzirom da je dospijeće pojedine mjesečne obveze 20-og u mjesecu.
- Po odobrenju zahtjeva, računi za komunalnu naknadu stizat će u aplikaciju, a plaćat ćete ih brzo i bez naknada.

Podsjećamo građane da su za ovu godinu već zaprimili uplatnice za komunalnu naknadu za cijelu 2022. godinu, te ako žele od listopada nadalje zaprimati uplatnice za komunalnu naknadu putem KEKS Pay-a, u tom slučaju neka više ne plaćaju papirnatim uplatnicama, kako ne bi došlo do dvostrukog plaćanja, odnosno preplata.

Podsjetimo, KEKS Pay uslugom građani mogu plaćati i račune Libukoma Jurdani d.o.o.

Za dodatna pitanja oko KEKS Pay aplikacije možete se obratiti Mariji Randić, voditeljici Odsjeka za utvrđivanje i naplatu prihoda, na telefonski broj 051/680-140 ili putem e-mail adrese: marija.randic@opatija.hr .

Više sa portala poduckun.net ...