[IN MEMORIAM] Dean Frlan (1964.-2023.)

Autor: Nikola Cvjetović 05.03.2023

Dean Frlan

Bogato radno iskustvo Frlan je primijenio i kroz sudjelovanje u radu brojnih javnih tijela...

Matulji - Tužna vijest proširila se jučer po Matuljima i Opatiji - Dean Frlan, dugogodišnji javni djelatnik, pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje Thalassotherapia Opatija te donedavni matuljski općinski vijećnik, izgubio je bitku s teškom bolešću.

Rođen 1964. godine u Rijeci, po zanimanju je magistar ekonomije. Nakon sedmogodišnjeg rada u bankarskom sektoru, gdje je zaposlen kao pripravnik, obavljao je poslove referenta na devizno-valutnoj likvidaturi, a zatim na poziciji stručnog suradnika u Službi sredstava, plana i analize tadašnje Riadria banke d.d. Rijeka. U Ured župana Primorsko-goranske županije na radno mjesto pomoćnika pročelnika Ureda župana zaduženog za proračun i financije zaposlen je 1994. godine, gdje je temeljem propisanog postupka u državnoj službi redovito ocjenjivan kao naročito uspješan. Početkom 2000. godine imenovan je pomoćnikom predstojnice Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te je rukovodio Službom za zajedničke poslove u okviru koje su, osim financija i proračuna, bili ustrojeni i odsjeci za pravne i kadrovske poslove, informatiku i opće i pomoćne poslove za područje Primorsko-goranske županije.

Tijekom službe u županijskoj državnoj upravi položio je pri Ministarstvu uprave i državni ispit za službenika visoke stručne spreme, odnosno Pristava I vrste zvanja. Od 2005. godine zaposlen je u Thalassotherapiji Opatija, gdje obavlja poslove rukovoditelja financijsko računovodstvene službe, odnosno pomoćnika ravnatelja za financije te ima ovlaštenje ravnatelja za provođenje sustava unutarnjih kontrola i revizije. 2013. godine imenovan je zamjenikom ravnatelja Thalassotherapije Opatija koju funkciju obnaša i danas. Aktivno je sudjelovao kao županijski predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske te kao član Predsjedništva pri donošenju odnosno potpisivanju prvog Kolektivnog ugovora za državnu upravu između Vlade Republike Hrvatske i Sindikata, a u periodu od 1998. do 2002. godine bio je član Nadzornog odbora Sindikata državnih službenika i namještenika Republike Hrvatske. Osim navedenoga svoje bogato iskustvo primijenio je i kroz sudjelovanje u radu brojnih javnih tijela. U svom profesionalnom radu permanentno se usavršava iz područja svog djelokruga rada od čega ističemo osposobljavanje za Upravljanje u zdravstvenim ustanovama prema programu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, kao i nedavno dobiveni Certifikat na poslijediplomskom usavršavanju pri Visokom učilištu Effectus – Visoka škola za financije i pravo gdje dobiva Certifikat za menadžera u zdravstvenim ustanovama. Od samog osnivanja član je Skupštine Klastera zdravstvenog turizma Primorsko-goranske županije. Sudjelovao je u realizaciji inozemnih projekata na kojima je angažiran od strane njemačkih i austrijskih tvrtki/agencija kao suradnik na istraživanju i razvoju zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj, a čiji je fokus na certificiranju bolnica, analizi zdravstvenog turizma s njemačkog stajališta, telemedicini u medicini turizma te međunarodnim perspektivama zdravstvenog turizma. Kao dugogodišnji član matuljskog SDP-a i potpredsjednik OO SDP Matulji bio je u više navrata član Poglavarstva Općine Matulji, vijećnik u Općinskom vijeću i član više općinskih odbora gdje je svojim radom i idejama podizao političke te razvojne letvice u općini Matulji. Sudionik je Domovinskog rata za što je odlikovan Spomenicom domovinske zahvalnosti.

Iskrena sućut obitelji.

Više sa portala poduckun.net ...