Javna tribina - projekt sanacije jame Sovjak

Autor: Marina Pauletić 20.11.2023

Pozivaju se građani da sudjeluju na tribini.

Viškovo - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Općinom Viškovo poziva građane na Javnu tribinu o trenutnom stanju na projektu sanacije jame Sovjak te odrađenim i planiranim aktivnostima. Javna tribina će se održati 22. studenog u 18:00 sati te 23. studenog u 11:00 sati u Domu hrvatskih branitelja, Viškovo.

PROGRAM TRIBINE:

- uvodni dio u program prezentacije / Vladimir Kanić – Prospekt d.o.o.,
- planirani početak radova ETAPE 2 / Slaven Soldo – Ivicom Consulting (projektant),
- rad mjernih postaja na lokaciji jame Sovjak te prikaz validiranih rezultata mjerenja na lokaciji Projekta / Dario Kontošić – Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,
- prikaz rada mobilne aplikacije / Prospekt d.o.o.,
- upoznavanje s dokumentom Plan i program obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovnika ili evakuacije u slučaju prekoračenja dozvoljenih razina koncentracija onečišćujućih tvari u zraku / Igor Meixner – DLS (izvođač radova),
- pitanja mještana i podjela informativnih materijala.

Više sa portala poduckun.net ...