Napreduju radovi na izgradnji Radne zone Marišćina

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 21.10.2022

Radovi na izgradnji odvijaju se proteklih 6 mjeseci pa je dosad završeno 80 posto zemljanih radova, uređene su površine budućih platoa, a uskoro kreću i radovi na izgradnji komunalnih instalacija i ceste.

Viškovo - Daljnji razvoj i širenje poduzetničke infrastrukture na području Viškova, povećanje gospodarske konkurentnosti, privlačenje novih investitora, otvaranje novih radnih mjesta, zadržavanje radno sposobnog stanovništva – samo je dio pozitivnih učinaka koje će polučiti Radna zona Marišćina K-2. Radovi na izgradnji odvijaju se proteklih 6 mjeseci pa je dosad završeno 80 posto zemljanih radova, uređene su površine budućih platoa, a uskoro kreću i radovi na izgradnji komunalnih instalacija i ceste.

„Ovih dana završavaju radovi na izmještanju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture što je preduvjet za izgradnju ostatka infrastrukture i prometnice. U sklopu prve faze izgradnje Radne zone izgradit će se kompletna prometna infrastruktura sa svom pripadajućom komunalnom infrastrukturom (vodovodne instalacije, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK mreža, koridor plina, niskonaponska električna instalalacija) i tri platoa ukupne površine nešto veće od 17 tisuća četvornih metara. Prometnica u samoj zoni duga je oko 400 metara, a u sklopu ceste radimo i jedno manje parkiralište koje će imati punionicu za elektro-automobile pogonjenu fotonaponskim sustavom. Radna zona smještena je na sjevernom dijelu općine u graničnom području s Klanom, prostire se na približno 7 hektara i neposredno je povezana sa svim značajnim prometnim pravcima pa je njezin geostrateški položaj izrazito povoljan što je jedna od najvećih prednosti nove zone. Nalazi se uz prometnicu koja vodi do graničnih prijelaza sa Slovenijom i Italijom s jedne strane, a s druge strane povezuje novu poslovnu zonu s Rijekom i svim bitnim transportnim središtima preko novoizgrađene županijske ceste ŽC 5215 poznatije kao D 427. Poslovna zona planirana je na način da budućim korisnicima osigura potpunu komunalnu i prometnu opremljenost. Platoi će sa svom infrastrukturom i riješenim vlasničkim odnosima poslovnim subjektima biti na raspolaganju od sredine 2023. godine.”, ističe voditelj općinskog Odsjeka za planiranje i razvoj prostora, izgradnju komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene, EU projekte i javnu nabavu Sanjin Vranković.

Gospodarske djelatnosti koje će se moći obavljati u novoj Radnoj zoni određene su Urbanističkim planom uređenja Radne zone Marišćina K-2. Sukladno tome, tamo će se moći smjestiti proizvodni pogoni za proizvodnju, preradu i obradu prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih i drugih proizvoda, skladišno-prodajni prostori, trgovine na veliko, poduzetnički inkubatori, komunalne djelatnosti, servisne djelatnosti i slično. Uz osnovnu namjenu, u sklopu gabarita građevine osnovne namjene mogu se organizirati i druge djelatnosti - prateće ili u funkciji osnovne djelatnosti (administrativno-upravne, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i slične), na način da ne ometaju proces osnovne djelatnosti.

Što se tiče financijskog značaja ovoga kapitalnog projekta, projekt je vrijedan nešto više od 20 milijuna kuna, od čega su prihvatljivi troškovi oko 15.2 milijuna kuna.

“Znanje i iskustvo koje smo u proteklih nekoliko godina stekli u privlačenju bespovratnih europskih sredstava i u ovom su se projektu pokazali dragocjenima. Naime, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja Urbane aglomeracije Rijeka od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za realizaciju projekta nove Radne zone odobreno nam je oko 12 milijuna kuna te dodatnih oko 1.6 milijuna kuna za sufinanciranje vlastitog učešća. To znači da ćemo oko 90 posto prihvatljivih troškova ovog projekta realizirati bespovratnim EU sredstvima bez opterećivanja općinskog proračuna. Sam projekt, osim što će omogućiti zadržavanje radnosposobnog stanovništva na području Viškova, doprinijet će i povećanju konkurentnosti Općine i životnog standarda svih njezinih stanovnika, a posebice onih koji će naći svoje radno mjesto u novoj zoni. Isto tako, novi gospodarski subjekti općinskom proračunu donose nove prihode što će osnažiti fiskalni kapacitet općine pa će se postojeća proračunska sredstva moći usmjeriti u nove projekte.”, ističe općinska načelnica Sanja Udović.

Zainteresirani gospodarski subjekti uskoro mogu očekivati objavu Javnog poziva za iskaz interesa za kupnju zemljišta u Radnoj zoni Marišćina. Kroz spomenuti Javni poziv, poslovni subjekti moći će dostaviti podatke o površini zemljišta za koju su zainteresirani. Nakon izvođenja radova, a prije stavljanja zemljišta na raspolaganje poslovnim subjektima, planirana je parcelacija zemljišta izgrađenih platoa na manje građevne parcele ovisno o iskazanom interesa poslovnih subjekata.

Više sa portala poduckun.net ...