Odvojeno prikupljanje otpada u Opatiji od 1. srpnja

Autor: Marina Pauletić 02.03.2023

Kućanstva koja imaju kompostere nisu dužna zadužiti novi smeđi spremnik.

Opatija - Uvođenje odvojenog odvoza biootpada koji će se prikupljati u novim spremnicima za biootpad bilo je tema jučerašnje Koordinacije opatijskih mjesnih odbora. Spremnici će građanima biti podijeljeni tijekom travnja. Na raspolaganju će biti spremnici od 20 i 40 litara za kućanstva i od 60 litara za stambene zgrade.

Kućanstva koja imaju kompostere nisu dužna zadužiti novi smeđi spremnik. Građani koji bi voljeli kompostirati biootpad još se mogu javiti Komunalcu i preuzeti svoj komposter. Biootpad će se ljeti odvoziti dva puta tjedno, a izvan ljetne sezone jednom.

Glavna su pravila odvajanja biootpada da njega čine ostaci voća i povrća, ljuske jaja, po mogućnosti usitnjene, talog kave, vrećice čaja, uvenulo cvijeće, lišće, otkos trave, zemlja iz lonačnica, piljevina pa čak i papirnate maramice. U biootpad nikako ne spada termički obrađena hrana, meso i kosti, ulja i masti.

Komunalac će zainteresiranim građanima omogućiti dodatno upoznavanje s pravilima odvajanja biootpada i kompostiranja kroz edukacije, a datume podjele smeđih spremnika za biootpad pravovremeno ćemo objaviti na službenoj stranici Grada.

Više sa portala poduckun.net ...