Oglas Hrvatskih autocesta za vlasnike nekretnina preko kojih će se pristupiti izgradnji Istarskog ipsilona

Autor: Sanja Monar 11.05.2023

Foto: Arhiva

Rok za prihvat ponude je 8 dana od dana objave ovog oglasa.

Opatija - Hrvatske autoceste trebaju pristupiti izgradnji lstarskog lpsilona - A8, Faza 28 - dopuna na puni profil autoceste, dionica: ,,Vranja - Tunel Učka - portal Kvarner", faza _ spoj PUO Kvarner na postojeći kolnik sa sjeverne strane (pristup iz oba smjera) u k.o. Poljane na nekretninama koje su u tu svrhu obuhvaćene planom potpunog izvlaštenja.

U sklopu navedenog, Hrvatske autoceste su objavile oglas koji je dostupan na POVEZNICI. Rok za prihvat ponude je 8 dana od dana objave ovog oglasa.

Više sa portala poduckun.net ...